Điều chỉnh lại tên trong trường hợp trước đó mượn hồ sơ để tham gia BHXH

13/12/2018 14:52:24
Một bạn đọc hỏi: Trước đây vợ tôi có mượn hồ sơ của chị gái để đủ tuổi đi làm, được cấp sổ BHXH tên và thông tin của chị gái vợ tôi. Nay vợ tôi muốn điều chỉnh lại sổ BHXH sang tên vợ tôi. Xin hỏi thủ tục và cách giải quyết để điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH như thế nào?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Việc vợ bạn mượn hồ sơ của chị gái để đi làm là vi phạm Khoản 4, Điều 17 Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Khoản 20, Điều 1 Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Vì vậy, để có đủ căn cứ xác định mức độ vi phạm và hướng xử lý, vợ bạn cần lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) kèm theo sổ BHXH nộp cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH sẽ thực hiện kiểm tra, xác minh cụ thể sai phạm tại đơn vị sử dụng lao động, sau đó có văn bản báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Khi có kết luận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan BHXH mới có căn cứ để xử lý trường hợp của vợ bạn.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam