Điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT ghi sai địa chỉ cư trú

19/11/2019 08:56:30
Bạn đọc từ địa chỉ email thulan…@gmail.com hỏi: Thẻ BHYT của tôi in sai địa chỉ nhà tôi, giờ tôi phải làm thủ tục gì để đề nghị điều chỉnh lại thông tin?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ Khoản 4, Điều 27 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT, thành phần hồ sơ đổi thẻ BHYT gồm Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Trường hợp thẻ BHYT của bạn in sai địa chỉ nơi cư trú, đề nghị bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để được hướng dẫn và đổi thẻ theo quy định.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam