Điều chỉnh tuổi hưu sẽ được tính toán để không xảy ra phương án cào bằng

10/06/2018 22:58:53
Bộ luật Lao động sửa đổi dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét và thông qua trong năm 2019. Trong đó, đáng chú ý là việc điều chỉnh tuổi hưu theo lộ trình, được thực hiện từ năm 2021.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018. Trước đó, Hội nghị Trung ương 7, khóa 12 đã thông qua Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH. Trong đó thống nhất thời gian điều chỉnh tuổi hưu sẽ được bắt đầu từ năm 2021.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu và tham mưu về lộ trình điều chỉnh tuổi hưu. Do đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang dự kiến xây dựng đề xuất lộ trình điều chỉnh tăng tuổi hưu. Cụ thể, từ năm 2021, quy định tuổi nghỉ hưu của lao động sẽ bắt đầu tăng theo lộ trình mỗi năm thêm 3 tháng. Việc tăng này nhằm đảm bảo nâng tuổi nghỉ hưu của nam từ 60 tuổi lên 62 tuổi và nữ từ 55 tuổi lên 60 tuổi.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh tuổi hưu sẽ được tính toán để không xảy ra phương án cào bằng. Không phải tất cả lao động ở các ngành nghề, lĩnh vực cùng phải nghỉ hưu ở tuổi 60 với nữ và 62 tuổi với nam giới. Ở những ngành nghề đặc biệt, người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn hoặc muộn hơn 5 năm./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam