Điều kiện, thời gian và mức hưởng dưỡng sức sau ốm đau

02/06/2017 08:16:18

Sau khi nghỉ ốm hết thời gian quy định, nếu sức khỏe còn yếu người lao động có thể nộp hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (Ảnh minh họa)

Chị Nguyễn Thu Minh ở Nam Định hỏi: Điều kiện, thời gian và mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau được quy định như thế nào? Thời hạn giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau được quy định như thế nào?

Trả lời: Luật BHXH 2014 quy định:

Về điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau:

- Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe;

- Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;

- Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Theo quy định tại Điều 29 Luật BHXH, thời gian hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức sau ốm đau trong một năm được quy định như sau:

- Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày;

- Tối đa 07 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật;

- Bằng 05 ngày đối với các trường hợp khác.

Mức hưởng trợ cấp một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Về thời hạn giải quyết trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau:

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan BHXH;

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do./.

 

Ban Thực hiện Chính sách BHXH

BHXH Việt Nam

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam