Điều kiện và thủ tục hưởng chế độ thai sản khi Công ty giải thể

17/04/2014 15:22:40
Bà Nguyễn Thị Hạnh (hanhnt.vcb@...) hỏi:

Bà Hạnh tham gia đóng BHXH từ tháng 11/2013, hiện tại bà Hạnh đang mang thai, dự kiến sinh ngày 27/6/2014. Công ty của bà vừa thông báo sẽ giải thể vào tháng 7 tới. Bà Hạnh hỏi, bà có đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản không, nếu được thì phải làm thủ tục gì vì khi đó công ty đã giải thể?

Trả lời:

Tại Khoản 2, Điều 28 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản trong trường hợp lao động nữ sinh con là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
 
Tại khoản 2, Điều 14 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động quy định trường hợp lao động nữ nếu đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con này nghỉ việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Hạnh có đóng BHXH từ tháng 11/2013 và dự kiến đóng BHXH đến hết 6/2014 (có 8 tháng đóng BHXH) sau đó sinh con: Căn cứ quy định trên, bà Hạnh đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản khi sinh con theo quy định.

Tuy nhiên, do công ty nơi bà làm việc sẽ giải thể vào tháng 7/2014 (chấm dứt hợp đồng với người lao động) thì việc giải quyết chế độ BHXH của bà theo quy định hiện nay được thực hiện tại BHXH cấp huyện nơi bà cư trú (thường trú hoặc tạm trú) và bà trực tiếp đến BHXH cấp huyện để nộp hồ sơ đề nghị giải quyết. Hồ sơ đề nghị giải quyết gồm:

- Sổ BHXH (đã được xác nhận thời gian đóng BHXH);

- Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con.

- Đơn của lao động nữ sinh con theo mẫu số 11B-HSB ban hành kèm theo Quyết định số số 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam)./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam