Định hướng chiến lược xây dựng hệ thống ASXH đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2030

11/04/2019 16:44:30
Đây là tên và cũng là nội dung chính của Hội thảo do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức vào ngày 10/04/2019 tại Hà Nội.

(Ảnh minh họa)

Trong hơn 30 năm thực hiện Đổi mới đất nước, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và cơ bản xây dựng được hệ thống An sinh xã hội toàn diện, đa dạng; hệ thống pháp luật, chính sách An sinh xã hội được bổ sung, hoàn thiện phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; Chính phủ luôn cam kết giành khoảng 2,6% tổng GDP hàng năm cho chính sách, chương trình về trợ giúp xã hội cho các nhóm đối tượng yếu thế nhất trong xã hội, nhờ vậy diện thụ hưởng chính sách An sinh xã hội được mở rộng, mức hỗ trợ được nâng lên, nguồn lực đầu tư cho An sinh xã hội ngày càng lớn; tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng nhiều (tính đến hết ngày 31/03/2019, toàn quốc có 14,6 triệu người tham gia BHXH, khoảng 12,51 triệu người tham gia BHTN, 83,44 triệu người tham gia BHYT); 3,1 triệu người hưởng lương hưu và các chế độ BHXH hàng tháng... Bên cạnh đó, Việt Nam được LHQ công nhận là một trong các quốc gia đi đầu trong việc thực hiện một số mục tiêu Thiên niên kỷ, trong đó có giảm nghèo (năm 1995, tỷ lệ hộ nghèo là 60%, năm 2018, chỉ còn dưới 6%), tạo việc làm, giáo dục và đào tạo (phổ cập THCS, cơ bản xóa được “xã trắng” về giáo dục mầm non, tỷ lệ mù chữ được cải thiện), chăm sóc sức khỏe và trợ giúp người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác An sinh xã hội còn nhiều thách thức như tỷ lệ thất nghiệp thấp nhưng tỷ lệ lao động có việc làm không bền vững cao; lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp chiếm 60% lực lượng lao động có việc làm; giảm nghèo nhanh nhưng chưa bền vững nên tỷ lệ tái nghèo bình quân ở mức 5,1%, tỷ lệ hộ nghèo phát sinh bằng 23% so với tổng số hộ thoát nghèo; tỷ lệ người tham gia BHXH chưa tương xứng với tiềm năng (chỉ 30% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 5,3 triệu/11 triệu người cao tuổi có lương hưu, trợ cấp BHXH, 98% lao động khu vực phi chính thức nằm ngoài diện bao phủ BHXH...); mức trợ cấp tiền mặt hàng tháng cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa bảo đảm mức sống tối thiểu; chất lượng một số dịch vụ xã hội thiết yếu chưa đáp ứng các yêu cầu phát triển…

Do đó, theo đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, để khắc phục những hạn chế và yếm kém trên, cần có 01 định hướng chiến lược An sinh xã hội thích ứng với xu hướng cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu đang tác động mạnh mẽ với nhiều rủi ro truyền thống và phi truyền thống. Còn đại diện WB cho rằng, hệ thống An sinh xã hội của Việt Nam hiện chưa được thiết kế đủ tốt để sẵn sàng thích ứng và ứng phó tốt hơn những gì mà các chương trình cứu trợ truyền thống có thể làm và mặc dù Việt Nam đã bắt đầu ứng dụng công nghệ vào vận hành hệ thống An sinh xã hội nhưng tiềm năng tiếp tục hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ và vận hành hệ thống còn rất lớn.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam