Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên giám sát, khảo sát tình hình quản lý, sử dụng Quỹ BHXH, BHYT, BHTN

13/03/2019 16:30:52
Thực hiện Kế hoạch Giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hoàng Văn Hùng làm Trưởng đoàn vừa có buổi giám sát nội dung này đối với Quỹ BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh.

Đại diện Lãnh đạo BHXH tỉnh, Giám đốc Ngô Chí Dũng báo cáo với Đoàn về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018. Theo đó, từ năm 2013-2018, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm sau cao hơn năm trước, từ trên 991 nghìn người (năm 2013) đã tăng lên trên 1,2 triệu người (năm 2018), tăng hơn 200 nghìn người so với năm 2013. Năm 2018, tỷ lệ tham gia BHXH đạt 30,34% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,1% dân số; tỷ lệ tiền nợ, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN giảm từ 3,77% (năm 2013) xuống còn 0,99% (năm 2018).

Số thu các Quỹ BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT, BHTN từ năm 2013 - 2018 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. Năm 2018, thu được 5.125.880 triệu đồng, tăng 3.367.703 triệu đồng so với năm 2013; như vậy, bình quân hằng năm số thu tăng 561.283 triệu đồng. Công tác quản lý, chi trả các chế độ BHXH, BHYT thực hiện kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát; thủ tục chi trả cũng ngày càng được đơn giản, tạo thuận lợi cho người được thụ hưởng. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, thực hiện, cơ quan BHXH đã và đang gặp phải không ít khó khăn, vướng mắc: Nhiều doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ BHXH, BHYT cho người lao động; tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT vẫn diễn ra; một số đơn vị sử dụng lao động và người lao động đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản… không đúng quy định. Trước thực trạng này, BHXH tỉnh đưa ra một số giải pháp tăng cường quản lý Quỹ BHXH, BHYT, BHTN như tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị sử dụng lao động và người lao động nhằm ngăn ngừa việc trục lợi Quỹ; đẩy mạnh công tác hậu kiểm, phối hợp thanh, kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị sử dụng lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung tại hợp đồng quản lý, chi trả giữa cơ quan BHXH và đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả...

Tại buổi làm việc, các đại biểu nêu những hạn chế, bất cập trong quá trình quản lý, sử dụng các quỹ mà cử tri, người dân, doanh nghiệp quan tâm. Trên cơ sở đó, đại diện các Sở, ngành trao đổi, làm rõ thêm nhiều nội dung có liên quan; đồng thời, thống nhất lại các nội dung kiến nghị như vấn đề giảm số năm tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu, ban hành quy định xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN… Ý kiến của đại biểu tham gia buổi làm việc sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định và gửi tới các ngành chức năng liên quan xem xét giải quyết.

Bùi Huệ (BHXH tỉnh Thái Nguyên)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam