Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang giám sát thực hiện Luật BHXH giai đoạn 2016-2018

11/04/2019 16:31:18
Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang vừa giám sát việc chấp hành Luật BHXH giai đoạn 2016-2018 tại BHXH tỉnh với sự chủ trì của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Giám sát Bùi Văn Hạnh.

Báo cáo của BHXH tỉnh Bắc Giang cho thấy, công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động chung trong những năm qua kịp thời, sát thực tiễn và quyết liệt hơn, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của từng viên chức. Hàng năm, BHXH tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; tích cực phối hợp với các Sở, ngành địa phương tranh thủ sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT nên đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định chính trị- xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Số người tham gia BHXH năm 2018 gần 238 nghìn người, tăng 17,8% so với năm 2016; số thu đều đạt và vượt kế hoạch giao từ 2-3%; số nợ giảm sâu xuống còn 0,98% năm 2018, tương ứng với số tiền là 47,3 tỷ đồng; số người hưởng lương hưu trợ cấp BHXH ngày càng lớn (trên 53 nghìn người), với số tiền chi trả bình quần hàng tháng gần 200 tỷ đồng; tổ chức thanh tra, kiểm tra 582 đơn vị, phối hợp thanh tra, kiểm tra 134 đơn vị, đã thu hồi về Quỹ BHXH 506 triệu đồng, Quỹ BHYT 6,8 tỷ đồng, xử phạt và tham mưu xử phạt vi phạm hành chính 12 đơn vị, với tổng số tiền 773 triệu đồng...

Tại buổi giám sát, các đại biểu thảo luận tập trung vào một số nội dung như công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, người lao động còn hạn chế; việc xử phạt vi phạm hành chính còn ít; việc nắm số liệu doanh nghiệp thuộc diện phải tham gia BHXH còn nhiều bất cập; việc giao chỉ tiêu hằng năm cho cơ sở còn chưa sát với tình hình thực tế của các địa phương; việc phối hợp với các ngành có liên quan có lúc còn chưa chủ động; số người tham gia BHXH tự nguyện thấp; tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH vẫn còn xảy ra… Giải trình các vấn đề Đoàn Giám sát quan tâm, đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh cho biết, nguyên tắc của BHXH là có đóng, có hưởng, đóng trước hưởng sau nên ở những đơn vị nợ BHXH thì chế độ của người lao động chưa được giải quyết cho đến khi DN đóng đủ tiền. Về giải pháp phát triển BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm, trong đó hướng đến nhóm người lao động tiềm năng; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội vận động người dân tham gia. Đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quyết liệt hơn trong công tác phối hợp nhằm thực hiện tốt Luật BHXH trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính để thu hồi nợ BHXH. Chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với các ngành trong công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn để phát triển đối tượng tham gia theo đúng quy định của Luật BHXH…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Bùi Văn Hạnh đánh giá cao công tác tham mưu, đề xuất của cơ quan BHXH đối với cấp ủy, chính quyền và những kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT và công tác thu hồi nợ đọng. Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như công tác phối hợp trao đổi thông tin với các ngành có liên quan và các địa phương còn chưa chủ động; công tác tuyên truyền tới người lao động, người dân còn chưa sâu; việc giao chỉ tiêu hằng năm còn chưa sát với tình hình thực tế của một số địa phương; việc xử phạt vi phạm hành chính còn ít… đồng chí yêu cầu BHXH tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; tiếp tục duy trì đối tượng tham gia BHYT, đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; tham mưu để UBND tỉnh giao chỉ tiêu tham gia BHXH, BHTN sát với tình hình thực tế của địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Hoàng Vũ (BHXH tỉnh Bắc Giang)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam