Đoàn viên có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở được miễn đóng đoàn phí Công đoàn trong thời gian phòng, chống Covid-19

10/08/2020 13:10:30
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có Công văn số 771/TLĐ gửi Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc về miễn đóng đoàn phí Công đoàn đối với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

(Ảnh minh họa)

Ngày 18/03/2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Văn bản số 245/TLĐ ngày 18/03/2020 đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh (cụ thể, doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí Công đoàn 06 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30/06/2020.

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-BCH ngày 06/07/2020 Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tại Công văn số 771/TLĐ, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam thống nhất bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí Công đoàn là đoàn viên Công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở. Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí Công đoàn do ảnh hưởng của Covid-19 áp dụng cho đến hết ngày 31/12/2020.

Liên quan đến Covid-19, trước đó, tại cuộc họp của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, 09/13 thành viên Hội đồng đồng thuận không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021. Trong đó, đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu ý kiến: Thời gian vừa qua, với nỗ lực, trách nhiệm của người sử dụng lao động, các cấp, các ngành đã duy trì được điều kiện kinh tế, đời sống của người lao động; tuy nhiên, tình hình thực tế của doanh nghiệp hết sức khó khăn. Vì vậy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất chưa bàn đến việc điều chỉnh mức lương tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 ở thời điểm này mà vẫn tiếp tục thực hiện theo mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP.

Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng 2021 sẽ được xem xét vào đầu năm 2021, khi các cơ sở dữ liệu đã đầy đủ hơn; còn năm 2020 và năm 2021, tiếp tục duy trì mức lương tối thiểu vùng: Mức 4,42 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I; Mức 3,92 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II; Mức 3,43 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III; Mức 3,07 triệu đồng/tháng, áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV.

Công văn số 771/TLĐ

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam