Đổi mới hoạt động Khối, Cụm Thi đua (Bài 01)

19/08/2020 13:44:40
Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước; thực hiện quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng và Hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức hoạt động Khối, Cụm thi đua, những năm qua, BHXH Việt Nam đã tổ chức hoạt động Khối, Cụm thi đua trong Ngành BHXH.

(Ảnh minh họa)

 

Với cơ chế quản lý theo ngành dọc, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; vị trí địa lý, đặc điểm vùng miền và số lượng đơn vị để tổ chức bầu chọn Cờ thi đua theo quy định, từ năm 2011, BHXH Việt Nam đã tổ chức các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam (28 đơn vị) thành 03 Khối thi đua và 63 BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành 7 Cụm thi đua, với số lượng các đơn vị thuộc Khối, Cụm bằng nhau.

Trải qua 08 năm, tổ chức hoạt động của các Khối, Cụm thi đua trong Ngành ngày càng đi vào nền nếp và phát huy tác dụng. Diễn đàn hoạt động Khối, Cụm thi đua đã trở thành nơi để các đơn vị cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu thi đua (chính là kiểm điểm đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ được giao), qua đó cùng nhau trao đổi kinh nghiệm công tác, nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ và đề ra những giải pháp để tổ chức hoàn thành nhiệm vụ. Những năm qua, tại Hội nghị Khối, Cụm thi đua, hàng trăm báo cáo về kinh nghiệm, giải pháp công tác được phổ biến, trao đổi, các kinh nghiệm hay, giải pháp tốt đã được các đơn vị trong và ngoài Cụm thi đua tổ chức học tập và áp dụng đem lại hiệu quả. Thông qua hoạt động Khối, Cụm thi đua, các đơn vị tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó có sự cảm thông, gần gũi và đoàn kết gắn bó.

Tuy nhiên, bên cạnh các mặt tích cực, hoạt động Khối, Cụm thi đua trong Ngành còn bộc lộ một số hạn chế về tổ chức Khối, Cụm thi đua; nội dung hoạt động và hiệu quả hoạt động. Các tồn tại, hạn chế này đã làm giảm ý nghĩa và tác dụng tích cực của hoạt động Khối, Cụm thi đua làm cho việc thực hiện mục đích tổ chức Khối, Cụm thi đua đạt hiệu quả chưa cao.

Thực hiện kế hoạch đổi mới hoạt động Khối, cụm thi đua BHXH Việt Nam đã có Công văn số 4789/BHXH-TĐKT ngày 19/11/2018, gửi các đơn vị trong toàn Ngành về việc đánh giá hoạt động của Khối, Cụm thi đua trong Ngành, trong đó đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến, lựa chọn và đánh giá ưu nhược điểm của 03 Phương án hoặc tự đề xuất phương án, Cụ thể:

- Phương án 1: Duy trì hoạt động Khối, Cụm thi đua như hiện nay, đồng thời đổi mới nội dung sinh hoạt của Khối, Cụm thi đua nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Khối, Cụm thi đua.

- Phương án 2: Đổi mới nội dung, hình thức hoạt động và sắp xếp lại tổ chức của các Khối, Cụm thi đua theo hướng: Đối với Khối thi đua: Các đơn vị trực thuộc cơ quan BHXH Việt Nam hoạt động chung một Khối thi đua. Đối với Cụm Thi đua BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị thành viên thuộc các Cụm thi đua có sự tương đồng về điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, nhiệm vụ, chính trị được giao của các địa phương trong cả nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Cụm thi đua.

- Phương án 3: Bỏ hoạt động Khối, Cụm thi đua trong Ngành. Nếu bỏ hoạt động Khối, Cụm thi đua thì không có cơ sở để bầu chọn Cờ thi đua theo đúng quy định của pháp luật và khi không có Cờ thi đua thì việc xem xét, đề nghị khen thưởng cao sẽ bị hạn chế.

Đã có tổng số 85 đơn vị gửi ý kiến tham gia, trong đó: 22/26 đơn vị trực thuộc và 63/63 BHXH tỉnh, thành phố báo cáo đánh giá và lựa chọn phương án, cụ thể:

- Phương án 1: Có 36/85 đơn vị chọn chiếm tỷ lệ 42%, trong đó: có 9 đơn vị thuộc cơ quan BHXH Việt Nam, 27 BHXH tỉnh, thành phố.

- Phương án 2: Có 48/85 đơn vị chọn chiếm tỷ lệ 56%, trong đó: có 13 đơn vị thuộc cơ quan BHXH Việt Nam, 35 BHXH tỉnh, thành phố

- Phương án 3: Không có đơn vị nào lựa chọn.

Bài học kinh nghiệm

Để lựa chọn phân chia các Khối, cụm thi đua trong Ngành một cách hợp lý và khoa học, có thể tham khảo việc phân chia Khối, Cụm thi đua ở trung ương và một số bộ, ngành. Cụ thể:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phân chia các Bộ, ban, ngành ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành 19 Khối, Cụm thi đua trong đó:

+ 10 Khối thi đua gồm các cơ quan, Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương (BHXH Việt Nam thuộc Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội gồm 14 đơn vị);

+ 09 Cụm thi đua gồm 63 tỉnh, thành phố chủ yếu phân chia theovị trí địa lý vùng miền.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sắp xếp các đơn vị trực thuộc thành 12 Khối, Cụm thi đua, trong đó:

+ 04 Khối thi đua gồm các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

+ 08 Cụm thi đua (gồm Liên đoàn lao động 63 tỉnh, thành phố) chủ yếu phân chia theo vị trí địa lý vùng miền.

Qua tham khảo có thể nhận thấy:

Việc phân chia các đơn vị trong từng Khối thi đua cơ bản theochức năng nhiệm vụ được giao trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước hoặc chức năng tham mưu trong quản lý chỉ đạo các mặt nghiệp vụ của Bộ, Ngành;

Việc phân chia các đơn vị trong từng Cụm thi đua cơ bản theovùng miềm, vị trí địa lý hoặc theo các vùng kinh tế.

BHXH Việt Nam với đặc điểm là Ngành có cơ cấu tổ chức theo ngành dọc, quản lý thống nhất từ Trung ương tới địa phương; các đơn vị trong Ngành ở các cấp đều có chung một nhiệm vụ là thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT với các chỉ tiêu nhiệm vụ được Chính phủ giao và được phân bổ chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị tại địa phương, đây là điều kiện thuận lợi để tổ chức tốt nội dung hoạt động hiệu quả Khối, Cụm thi đua.

Đổi mới hoạt động Khối, Cụm Thi đua (Bài 02)

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam