Đổi quyền lợi BHYT từ đối tượng mất sức lao động sang đối tượng thân nhân CAND được không?

06/03/2019 16:04:18
Một bạn đọc hỏi: Con tôi là công an nhân dân, tôi là đối tượng hưởng BHYT chế độ trợ cấp mất sức lao động. Tôi không muốn hưởng quyền lợi BHYT đối với đối tượng mất sức lao động mà muốn hưởng chế độ BHYT đối với thân nhân công an nhân dân thì có được hay không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ Điểm 2 Khoản 7, Điều 1 của Luật BHYT số 46/2014/QH13 quy định:

“Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Như vậy, trường hợp của bà, đang thuộc đối tượng hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động, vì vậy thẻ BHYT của bà được cấp theo nhóm đối tượng hưởng chế độ mất sức lao động (MS) đứng trước nhóm đối tượng thân nhân công an nhân dân (TA) như hiện nay là đúng quy định.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam