Đối tượng nào được cấp thẻ BHYT cựu chiến binh?

25/10/2017 10:55:47

Ông Nguyễn Văn Trù, Quảng Ngãi hỏi: tôi tham gia nghĩa vụ quân sự 2 năm (từ 01/01/1997 đến 31/12/1998), sau đó xuất ngũ về địa phương làm nông nghiệp. Tôi có được cấp thẻ BHYT của đối tượng cựu chiến binh hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam; Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, đối tượng cựu chiến binh được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT gồm:

- Người đã trực tiếp tham gia các đơn vị vũ trang chiến đấu chống ngoại xâm giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc trước năm 1975.

- Quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng, dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến đấu trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành.

Trường hợp của ông Trù tham gia nghĩa vụ quân sự từ năm 1997 đến 1998 và không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nên không thuộc đối tượng cựu chiến binh.

Do đó, để được hưởng quyền lợi về khám, chữa bệnh BHYT, đề nghị ông tham gia BHYT theo hộ gia đình./.

Vũ Xuân Bằng

Phó trưởng Ban Thực hiện CS BHYT

BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam