Đối tượng nào tham gia BHXH bắt buộc?

15/11/2016 20:32:24
Chị Nguyễn Thúy Hà ở Bạc Liêu hỏi:

Luật BHXH quy định người lao động nào thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc?
 
Trả lời:
 
Luật BHXH năm 2014 quy định về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc như sau:
 
- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
 
- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 
- Cán bộ, công chức, viên chức;
 
- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 
- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam