Đơn vị dẫn đầu phát triển BHXH tự nguyện

18/09/2019 08:36:08
Là một trong những chỉ tiêu khó thực hiện, tuy nhiên với nhiều nỗ lực cố gắng cùng những biện pháp sáng tạo tại cơ sở, phát triển BHXH tự nguyện năm 2018 ghi nhận những điểm sáng tích cực từ BHXH các tỉnh, thành phố. Trong đó, xét về chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch được giao, BHXH tỉnh Long An là đơn vị dẫn đầu kết quả thực hiện. Giám đốc BHXH tỉnh Long An Mai Hữu Thơi có những trao đổi với phóng viên về kết quả cụ thể cùng những bài học kinh nghiệm vận động BHXH tự nguyện trong năm qua.

Giám đốc BHXH tỉnh Long An Mai Hữu Thơi

Được biết, năm 2018 vừa qua, BHXH tỉnh Long An là đơn vị dẫn đầu về kết quả BHXH tự nguyện. Đồng chí có thể thông tin chi tiết hơn về những con số vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn trong năm vừa qua?

Giám đốc BHXH tỉnh Long An Mai Hữu Thơi: Năm 2018, BHXH tỉnh Long An được giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 1.757 người tăng trên 1.000 người so với số thực hiện năm trước. Để đạt con số này, thực sự không hề dễ dàng, áp lực thực hiện rất lớn, nhất là với Long An – một địa bàn có kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, mức thu nhập của người dân chưa cao, đa số chưa thực sự quan tâm đến BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, vượt qua nhiều khó khăn, kết quả BHXH tự nguyện của BHXH tỉnh Long An đạt con số khá ấn tượng.

Cụ thể, trong năm 2018, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Long An đạt 2.849 người, tăng 2.113 người so với năm 2017. Xét về mức độ hoàn thành kế hoạch được giao trong năm, BHXH tỉnh Long An là đơn vị đạt kết quả tốt nhất với tỷ lệ hoàn thành đạt 162,2% (số được giao là 1.757 người); tăng 284,5% so với năm 2017. Số tham gia đặc biệt tăng mạnh vào hai tháng cuối năm 2018. Thời điểm đến tháng 10/2018, số tham gia BHXH tự nguyện của BHXH tỉnh Long An mới chỉ đạt 42,6% kế hoạch giao, tương ứng 718 người; để hoàn thành mục tiêu BHXH Việt Nam giao, phải vận động thêm trên 1.000 người tham gia.

Với hàng loạt biện pháp được tăng cường, đến ngày 21/12/2018, BHXH tỉnh Long An đã sớm hoàn thành chỉ tiêu về BHXH tự nguyện. Chỉ tính riêng trong tháng 11 và 12/2018, các đơn vị trực thuộc đã vận động thêm 1.257 người tham gia BHXH tự nguyện; cán bộ, viên chức của BHXH tỉnh vận động thêm được 469 người; cán bộ Bưu điện vận động thêm được 670 người.


Nhìn lại những con số ấn tượng về BHXH tự nguyện của Long An, đồng chí có thể cho biết, bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra sau năm 2018 là gì, đâu là biện pháp hiệu quả nhất đã được áp dụng?

Giám đốc BHXH tỉnh Long An Mai Hữu Thơi: Thời gian trước, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại Long An còn khá hạn chế, so với số đối tượng phát triển được năm 2017 là 53 người thì kết quả đạt được năm 2018 thực sự là con số ấn tượng. Đạt được kết quả nổi bật trong năm 2018 là sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền địa phương sau khi triển khai thực hiện Nghị Quyết 28-NQ/TW của Trung ương 7 (Ban Chấp hành Trung ương khóa XII) về cải cách chính sách BHXH; tháng 10/2018, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh; 15/15 huyện, thị xã, TP.Tân An đã ban hành chương trình, kế hoạch đề ra phương hướng, giải pháp đồng bộ thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến nhóm giải pháp phát triển BHXH tự nguyện. BHXH tỉnh cũng chủ động thay đổi hình thức truyền thông theo hướng tiếp cận trực tiếp với các nhóm đối tượng tiềm năng như người hoạt động không chuyên trách ấp, khu phố; lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa có việc làm; người thân quen với cán bộ, viên chức, đặc biệt là người lao động, người dân tại các gia đình đối tượng hưu trí… Củng cố mạng lưới đại lý thu, tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông của nhân viên đại lý thu theo hướng chuyên nghiệp, thời điểm vận động phải phù hợp để đối tượng lắng nghe, dễ nắm bắt thông tin. Nội dung truyền thông cần phân tích rõ mức quyền lợi của chính sách hưu trí mà người tham gia được hưởng cao hơn nhiều so với mức đóng, đặc biệt giải thích rõ chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với người tham gia. Tổ chức 06 lớp đào tạo mới cho 319 nhân viên đại lý thu; 04 lớp đào tạo bổ sung, cập nhật thông tin cho 192 nhân viên đại lý thu. Xây dựng kịch bản tổ chức các Hội nghị truyền thông bảo đảm thu hút được người tham gia, có sự phối kết hợp với UBND xã, Bưu điện, các hội đoàn thể tại huyện để phân loại đối tượng tiềm năng và gửi thư ngỏ.


Nội dung truyền thông thuyết phục có trình chiếu hình ảnh minh họa, bố trí cán bộ giải thích rõ ràng các thắc mắc của người dân, tổ chức lập hồ sơ tham gia và đóng tiền ngay tại hội nghị, chuyển sổ BHXH đến tận tay cho đối tượng sau 05 ngày. Các đơn vị BHXH cấp huyện tổ chức 182 cuộc với 8.446 người tham dự; thời gian tổ chức tùy theo điều kiện sinh hoạt từng địa phương, thuận tiện cho người dân đến dự, phổ biến là vào buổi tối từ 18 giờ đến 20 giờ; từ 14 giờ đến 16 giờ; UBND xã gửi thư mời đến từng hộ gia đình. Bưu điện huyện chủ động phối hợp BHXH huyện tổ chức 54 cuộc vận động với 2.014 người tham dự, vận động được 1.247 người tham gia. BHXH tỉnh phát động phong trào thi đua: “Khẩn trương thực hiện các giải pháp phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH tự nguyện”, “Mỗi cán bộ, viên chức ngành BHXH là một tuyên truyền viên về chính sách BHXH tự nguyện”, vận động tối thiểu được ít nhất 01 đối tượng tham gia. Tính riêng tháng 11, 12/2018 cán bộ, viên chức ngành BHXH vận động được 560 người tham gia. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều đơn vị sớm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện như BHXH các huyện: Thành phố Tân An, Tân Thạnh, Tân trụ, Thạnh Hóa, Châu Thành…; cán bộ, viên chức Văn phòng BHXH tỉnh vận động được 136 người tham gia...


Là một chỉ tiêu khó, tuy nhiên từ nền tảng đạt được về phát triển BHXH tự nguyện năm 2018, BHXH tỉnh Long An có định hướng như thế nào để tiếp tục phát huy trong năm 2019?

Giám đốc BHXH tỉnh Long An Mai Hữu Thơi: Ngay từ đầu năm 2019, BHXH tỉnh Long An yêu cầu BHXH các huyện, thành phố tham mưu UBND huyện tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, nhận định rõ những thuận lợi, khó khăn, rút ra bài học kinh nghiệm, giới thiệu nhân rộng các đơn vị, cá nhân có giải pháp tốt trong công tác phát triển đối tượng. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho 192, xã phường, thị trấn, trong đó đặc biệt chú trọng chỉ tiêu BHXH tự nguyện. Đề cao vai trò của Bí thư, chủ tịch xã, phường, thị trấn và đội ngũ công tác viên tuyên truyền từ Hội phụ nữ, Hội nông dân, Mặt trận Tổ quốc, đối tượng không chuyên trách ấp khu phố… Đây là lực lượng có điều kiện gần dân, bám dân, hiểu dân và đặc biệt là được dân tín nhiệm nên sẽ đóng góp tích cực trong việc lan tỏa chính sách BHXH tự nguyện đến dân nhanh nhất. Tiếp tục thực hiện giải pháp chủ yếu là tổ chức mô hình Hội nghị truyền thông trực tiếp, các buổi tọa đàm tại các khu dân cư… Đối tượng hướng đến là lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa có việc làm; người thân quen với cán bộ, viên chức, đặc biệt là người lao động, người dân tại các gia đình đối tượng hưu trí…; lựa chọn, xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông từng tháng, tại từng địa phương cụ thể, kịch bản, nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng. Từ kết quả đạt được năm 2018, hai tháng đầu năm 2019 BHXH tỉnh Long An đã phát triển tăng mới 202 người, BHXH tỉnh tin tưởng sẽ tiếp tục hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2019 và đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra trong Nghị quyết 28-NQ/TW.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam