Đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

19/08/2020 08:43:48
Đây là một trong 03 dịch vụ công trực tuyến được Văn phòng Chính phủ công bố tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia vào hôm nay (ngày 19/8/2020).

(ảnh minh họa)

Theo đó, VPCP sẽ công bố tiếp tục tích hợp 3 dịch vụ công trực tuyến được người dân, DN quan tâm trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Đó là dịch vụ công thứ 1.000: Kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô trực tuyến; dịch vụ công số 999: Liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình thay đổi lao động và dịch vụ công thứ 998: Đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp.

Thời gian qua, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ và xây dựng phương án, quy trình điện tử đối với thủ tục đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Các dữ liệu đã được BHXH Việt Nam và Văn phòng Chính phủ cập nhật xong. Từ 31/7 - 7/8, BHXH Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, các Ngân hàng, trung gian thanh toán thực hiện kiểm thử trên môi trường test.

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan cho biết, dịch vụ công đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động sẽ phục vụ 780.096 đơn vị tham gia đóng BHXH cho hơn 14,4 triệu lao động và 12,7 triệu BHTN của người lao động hàng tháng - Đây là dịch vụ công thiết yếu. Hiện nay, các đơn vị lao động hàng tháng đều làm bằng hình thức thủ công (chuẩn bị chứng từ ủy nhiệm chi, đến ngân hàng hoặc cơ quan BHXH để đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động).

Do đó, nếu thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bên cạnh thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, còn giúp mỗi tháng đơn vị sử dụng lao động tiết kiệm được ít nhất 1 ngày công cho việc thực hiện thủ tục này. Nếu chỉ lấy con số 501.044 đơn vị sử dụng lao động đã có giao dịch điện tử với BHXH thì số tiền tiết kiệm của toàn xã hội hàng năm sẽ khoảng 1.300 tỷ đồng/năm, ông Ngô Hải Phan cho hay.

Đối với dịch vụ liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp và báo cáo tình hình thay đổi lao động, BHXH Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu tái cấu trúc quy trình liên thông và xây dựng, tích hợp dịch vụ. Đến thời điểm này, tất cả quy trình đã thực hiện xong và đang chạy thử các dịch vụ liên quan. Dịch vụ liên thông đăng ký điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp và báo cáo tình hình thay đổi lao động là dịch vụ công thứ 999 tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đây là dịch vụ liên thông giữa ngành BHXH và ngành LĐ-TB&XH. Việc thực hiện dịch vụ này sẽ giúp doanh nghiệp cắt giảm thủ tục báo cáo tình hình thay đổi lao động (6 tháng, 1 năm, đột xuất); đồng thời, giúp chia sẻ thông tin, dữ liệu về quản lý lao động giữa các cơ quan đảm bảo việc thực hiện tốt hơn chức năng quản lý giữa các cơ quan.

“Theo tính toán, nếu thực hiện dịch vụ liên thông điện tử, đơn vị sử dụng lao động sẽ tiết kiệm được ít nhất 02 ngày công/năm, chi phí tiết kiệm của xã hội hàng năm tối thiểu 344 tỷ đồng”, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho biết./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam