Đóng BHXH trường hợp nghỉ việc từ 14 ngày trở lên trong tháng

24/07/2019 08:37:38
Bạn Lợi Trần (TP.HCM) hỏi: Trường hợp người lao động nghỉ việc từ ngày 14/02 trở xuống thì báo giảm BHXH, BHYT, BHTN trong tháng 02 luôn có được không? Nếu báo giảm thì người lao động sẽ bị trừ tiền BHYT đúng không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Khoản 3, Điều 85 Luật BHXH về mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia BHXH bắt buộc quy định:

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Khoản 2, Điều 39 Luật BHXH quy định:

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Khoản 5, Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định: Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Như vậy, trường hợp bạn hỏi, người lao động nghỉ việc từ 14 ngày trở lên trong tháng thì tháng đó không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN nhưng người lao động vẫn được hưởng quyền lợi về BHYT; đồng thời, tháng nghỉ đó được xác định là giảm. Còn dưới 14 ngày trong tháng thì vẫn phải đóng BHXH theo quy định.

TH. (Vụ Pháp chế, BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam