Đóng BHXH tự nguyện thông qua Bưu điện

19/09/2018 15:50:08
Một bạn đọc ở TP.Đông Hà (Quảng Trị) hỏi: Em đóng BHXH ở công ty cũ được 02 năm, sau đó nghỉ việc, tạm dừng đóng đã 02 năm. Bây giờ em muốn đóng tiếp BHXH tự nguyện thông qua Bưu điện được không? Em phải đóng mức thấp nhất là bao nhiêu tiền?

(Ảnh minh họa)

Trà lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 4 Điều 2, Khoản 1 Điều 87 Luật BHXH năm 2014 và Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-/BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam:

Trường hợp ông/bà muốn đóng BHXH tự nguyện thì có thể đến Đại lý thu (tại xã, phường, thị trấn, bưu điện…) của cơ quan BHXH hoặc tại cơ quan BHXH cấp huyện để được hướng dẫn cụ thể.

Mức đóng từ ngày 01/01/2018 thấp nhất (chưa trừ đi số tiền Nhà nước hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện) là 154.000 đồng/tháng (700.000 đồng/tháng x 22%).

Ban Thu (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam