Đồng chi trả khi thay đổi mã thẻ BHYT

09/07/2018 10:30:59
Bạn đọc từ email samathavu@gmail.com hỏi: Năm ngoái, tôi được hỗ trợ 100% tiền khám, chữa bệnh với mã thẻ BHYT tên Nguyễn Thị Kiếm, sinh ngày 16/10/1949, mã số HN2790001617400. Năm nay, tôi được cấp thẻ BHYT mới, mã số GD47979309619 nhưng lại phải đóng phí 20% khi đi khám, chữa bệnh là sao?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 15, Điều 1 của Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình (không được Ngân sách Nhà nước mua BHYT) được Quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi chi trả BHYT.

Trường hợp của bạn mua thẻ BHYT mới theo nhóm hộ gia đình có mã đối tượng ký hiệu là GD và mã quyền lợi hưởng BHYT ký hiệu là số 4 (được Quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh). Vì vậy, mức hưởng BHYT của bạn là đúng với quy định nêu trên.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam