Động lực thi đua của những người “làm bạn” với các phép tính

23/07/2020 09:06:56
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có dạy: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua, thi đua phải làm thế nào để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua…”. Thấm nhuần lời dạy ấy, Phòng Kế hoạch – Tài chính, BHXH tỉnh Ninh Thuận luôn tích cực hưởng ứng, đẩy mạnh các phong trào thi đua do đơn vị, Ngành phát động, bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ được giao.

“Làm bạn” với các phép tính là đặc thù công việc của chúng tôi

Thuộc BHXH tỉnh Ninh Thuận, nhân sự Phòng Kế hoạch - Tài chính có 09 người, 100% viên chức, lao động hợp đồng đều có trình độ Đại học và được bố trí vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo – Đây chính là yếu tố thuận lợi để Phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp Giám đốc BHXH tỉnh thực hiện công tác kế hoạch và quản lý tài chính, tài sản, tổ chức công tác kế toán của BHXH tỉnh theo quy định của pháp luật, BHXH Việt Nam và phân cấp quản lý.

“Đặc thù của lĩnh vực Kế hoạch – Tài chính là “làm bạn” với các phép tính, công việc của Phòng không phải ai thuộc bộ phận khác cũng nắm được và có thể làm thay” – Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính Trương Phước Hạnh Thảo cho biết - “Vì vậy, dù lực lượng mỏng so với khối lượng công việc, các viên chức, lao động hợp đồng của Phòng luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để triển khai thực hiện chỉ đạo của đơn vị, của Ngành, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước luôn kịp thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cũng có một số khó khăn làm cho công việc của Phòng có những lúc chưa được thuận lợi, trôi chảy như các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN cập nhật liên tục khiến một số viên chức chưa kịp thời nắm bắt, hiểu sâu, do vậy khi thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn gặp lúng túng. Thêm vào đó, chế độ kế toán theo Thông tư 102/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính, cũng như việc liên thông các phần mềm có nhiều thay đổi theo thời gian, cũng “làm khó” một bộ phận viên chức khi tác nghiệp; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán đối với một số ít viên chức thuộc tuyến huyện còn hạn chế; đội ngũ kế toán tuổi đời còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý tài chính, kế toán; công tác lập và nộp báo quyết toán của BHXH cấp huyện có nơi, có lúc còn chậm so với quy định, làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp số liệu báo cáo toàn tỉnh”.

Hoạt động nghiệp vụ tại Phòng Kế hoạch – Tài chính, BHXH tỉnh Ninh Thuận

“Chìa khóa” là lấy thi đua làm động lực và giải pháp

Hằng năm, ngay từ những ngày đầu năm, Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng nội dung và mục tiêu thi đua cụ thể, sát với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với từng lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ của từng cá nhân. Mỗi viên chức đăng ký thi đua và thể hiện sự quyết tâm làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Trong thi đua, có phân công theo dõi, có đánh giá sơ kết, tổng kết từng đợt thi đua để chỉ ra thẳng thắn những mặt mạnh cần phát huy, những mặt tồn tại, yếu kém cần được khắc phục, chấn chỉnh kịp thời.Trong công tác thi đua, chúng tôi luôn gắn với công tác xây dựng Đảng, đơn vị, đoàn thể vững mạnh, lấy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn là mục tiêu, động lực quan trọng; gắn lợi ích tập thể với lợi ích của cán bộ, viên chức, người lao động trong đơn vị; thi đua để giúp nhau cùng tiến bộ, cùng thực hiện chương trình, chỉ tiêu, nhiệm vụ; thi đua để xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, đồng lòng hoàn thành tốt nhiệm vụ của Phòng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của BHXH tỉnh, của Ngành BHXH.

Rèn luyện và trưởng thành trong các phong trào thi đua, Phòng Kế hoạch - Tài chính với chức năng, nhiệm vụ được giao đã thực hiện chặt chẽ, có nền nếp công tác quản lý tài chính trong giai đoạn 2016-2020. Mỗi thành viên của Phòng nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát công việc chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phục vụ mục tiêu tăng cường chất lượng công tác quản lý tài chính, kế toán. Đặc biệt, từ thực tiễn công việc, viên chức thuộc Phòng đề xuất nhiều sáng kiến ứng dụng vào nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả cao. Hằng năm, Phòng đều có viên chức được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH tỉnh công nhận danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở và công nhận các đề tài, sáng kiến như: Năm 2017, Phòng có 01 sáng kiến được công nhận là Sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý tiền gửi tại các hệ thống Ngân hàng, Kho bạc (Quyết định số 249/QĐ-BHXH ngày 12/10/2017 của Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận); năm 2018, các sáng kiến được công nhận gồm Một số giải pháp hiệu quả trong quản lý tài sản và công cụ dụng cụ, Phân quỹ khám, chữa bệnh BHYT nhanh, chính xác trong môi trường Excel (Quyết định số 368/QĐ-BHXH ngày 28/12/2018 của Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận); năm 2019, Phòng có 04 sáng kiến được công nhận là Giải pháp nhằm hạn chế những khó khăn, vướng mắc trong công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán tài chính quý, năm và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại BHXH tỉnh Ninh Thuận, Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu, chi quản lý quỹ tiền mặt, Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tính thu nhập bổ sung cho đơn vị, Giải pháp hỗ trợ việc đối chiếu số thu và đảm bảo khớp đúng giữa phần mềm TCKT và TST (Quyết định số 327/QĐ-BHXH ngày 24/12/2019 của Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận).

Cán bộ phòng Kế hoạch tài chính BHXH tỉnh Ninh Thuận triển khai phần mềm kế toán tập trung

Bên cạnh những sáng kiến được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH tỉnh công nhận, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, viên chức của Phòng còn đưa ra một số “cải tiến” nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác như: kỹ năng kiểm tra báo cáo tài chính - giúp cho kế toán viên kiểm tra được tính chính xác của báo cáo quyết toán tài chính quý, năm, tránh tình trạng số liệu phản ánh cùng một chỉ tiêu trên các báo cáo không khớp nhau, số liệu giữa báo cáo tổng hợp và các báo cáo chi tiết không trùng khớp, giúp cho công tác đối chiếu số liệu giữa các bộ phận thu, chi được kịp thời, thuận lợi. Có thể nói, hiệu quả của các sáng kiến này rất có ý nghĩa đối với công tác quản lý tài chính, tài sản; đặc biệt, giúp cho việc tổng hợp số liệu được thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm thời gian. Từ đó, góp phần tổ chức thực hiện chi trả các chế độ BHXH, BHYT đạt kết quả tốt, đúng chế độ, chính sách quy định; hằng tháng, quý cấp ứng và quản lý kinh phí đối với cơ sở khám, chữa bệnh ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT; thanh toán các chế độ BHXH ngắn hạn, thanh toán trực tiếp cho đối tượng hưởng chế độ trợ cấp BHXH một lần và thanh toán trực tiếp chế độ BHYT cho đối tượng hưởng kịp thời, chính xác.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Phòng Kế hoạch - Tài chính còn tham gia tích cực các phong trào thi đua, đóng góp cho phúc lợi xã hội do Ngành BHXH, BHXH tỉnh, địa phương và đoàn thể phát động như các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, Xóa đói giảm nghèo, Ủng hộ mái ấm Công đoàn, Vì Trường Sa thân yêu...; Phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phong trào Xây dựng người cán bộ, công chức Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu; Phong trào Vận động xây dựng đơn vị văn hóa và ngày làm việc 08 giờ có chất lượng hiệu quả.

“Thành tích mà Phòng Kế hoạch - Tài chính đạt được trong giai đoạn 2016-2020 có được là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sắc của Ban Lãnh đạo BHXH tỉnh, sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ và BHXH cấp huyện, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của từng viên chức, hợp đồng lao động. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực phát huy vai trò trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ và phấn đấu là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua. Việc được xét là Gương điển hình tiến tiến giai đoạn 2016-2020 là nguồn động lực mạnh mẽ để toàn thể viên chức, lao động hợp đồng của Phòng tiếp tục nỗ lực vươn lên, có thêm nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn để có những sáng kiến hiệu quả áp dụng vào công việc, hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua trong những năm tiếp theo với một tâm thế phấn chấn, lạc quan nhất” – Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính Trương Phước Hạnh Thảo khẳng định./.

Hoàng Trang

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam