Đồng Nai: Số thu vượt 1,7% kế hoạch, số nợ bằng 1,46% số phải thu

11/01/2018 10:26:31
Với các biện pháp chỉ đạo quyết liệt cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, năm 2017, BHXH tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành nhiệm vụ được giao với kết quả nổi bật…

Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2017 là 2.390.106 người, đạt 102% kế hoạch (tăng 154.394 người so với 31/12/2016. Trong đó, số người tham gia BHYT là 2.387.537 người, tăng 154.970 người (6,94%) so với năm 2016. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 81,6%, vượt 3,4% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và vượt 2% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao (79,6%). Số người tham gia BHXH là 763.510 người (trong đó có 2.569 người tham gia BHXH tự nguyện), đạt 100,88% kế hoạch, tăng 6,49% so với năm 2016; chiếm 46,2% lực lượng lao động, vượt 1,4% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao (44,8%) và cao hơn 24% so với mức bình quân chung toàn quốc. Số người tham gia BHTN là 727.969 người, đạt 98,43% kế hoạch, tăng 4,15% so với năm 2016; chiếm 44,1% lực lượng lao động, vượt 0,4% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao (43,7%).

Tổng số thu là 16.811,76 tỷ đồng đạt 101,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 11% so với năm 2016. Tổng số nợ bằng 1,46% số phải thu; giảm 0,13% so với năm 2016 và chỉ tiêu giảm nợ của BHXH Việt Nam (1,59%). Bằng mọi giải pháp, công tác đồng bộ dữ liệu của BHXH tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành trước kế hoạch của BHXH Việt Nam 06 tháng.

Trong năm đã thực hiện cấp sổ BHXH cho 340.196 người, thực hiện in 4.039.821 thẻ BHYT. Công tác in đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH được thực hiện kịp thời, hoàn thành kế hoạch trước ngày 31/12/2017 với số lượng 2.391.224 thẻ. Tính đến ngày 31/12/2017, BHXH tỉnh đã bàn giao 669.102 sổ, đạt tỷ lệ 87,41%, phấn đấu đến ngày 31/01/2018, BHXH tỉnh sẽ bàn giao 100% sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn.

Tuy số hồ sơ giải quyết hưởng chế độ BHXH tăng cao, song BHXH tỉnh luôn giải quyết kịp thời, đúng quy định cho người lao động và Nhân dân. Đồng thời luôn trả lời, giải quyết kịp ghời, đầy đủ những thắc mắc của cá nhân, tổ chức về các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách BHXH. Năm 2017, BHXH tỉnh đã giải quyết cho 4.223 người hưởng BHXH hàng tháng; giải quyết cho 41.966 người hưởng BHXH một lần; giải quyết cho 1.575.386 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tăng 16,1% so với năm 2016. Chi trả đầy đủ và kịp thời, an toàn thông qua nhiều hình thức phù hợp với số tiền 7.966 tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm 2016.

Năm 2017, BHXH tỉnh đã thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho trên 6,72 triệu lượt người, với số tiền ước tính khoảng 2.483 tỷ đồng. Trong bối cảnh nhiều địa phương bội chi quỹ BHYT, với nỗ lực lớn, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện cân đối và có kết dư quỹ BHYT khoảng trên 500 tỷ đồng.

Đến nay, 100% đơn vị sử dụng lao động tham gia vào giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, tỷ lệ sử dụng chữ ký số đạt 99,5%; 100% đơn vị nộp hồ sơ và nhận kết quả TTHC qua bưu điện; 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT đã liên thông và gửi dữ liệu hàng ngày lên Cổng tiếp nhận dữu liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT; duy trì việc liên thông cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi.

Trong năm, tổ chức 505 cuộc thanh tra - kiểm tra tại 501 đơn vị; trong đó thanh tra chuyên ngành tại 106 đơn vị; thanh tra - kiểm tra liên ngành tại 221 đơn vị; kiểm tra tại 170 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra yêu cầu các đơn vị nộp về quỹ số tiền trên 10 tỷ đồng, truy đóng BHXH 1.626 lao động do đóng thiếu thời gian hoặc đóng sai mức quy định… Lập biên bản vi phạm hành chính đối với 08 đơn vị với số tiền xử phạt 525 triệu đồng; thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra đã thu hồi số tiền trên 8,9 tỷ đồng, qua đó đã góp phần làm giảm tỷ lệ nợ BHXH và hướng dẫn đơn vị tuân thủ chính sách pháp luật về BHXH, BHYT được tốt hơn…/.

Thủy Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam