Đồng Nai: Tăng cường vận động hội viên nông dân tham gia BHXH, BHYT

08/11/2019 13:47:01
Hướng đến mục tiêu mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT và thúc đẩy phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai vừa có Công văn gửi Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố về việc vận động hội viên nông dân tham gia BHXH, BHYT.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai công tác BHXH, BHYT trong hội viên nông dân; trong đó, đặc biệt lưu tâm đến tuyên truyền để đạt hiệu quả cao nhất (ví dụ, nghiên cứu tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, dễ hiểu để hội viên nông dân dễ tiếp cận chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; hướng dẫn, giải đáp chế độ, chính sách BHXH, BHYT hội viên, nông dân – nhất là bộ phận chưa tham gia BHXH, BHYT – nhận thức rõ hơn về quyền và nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT; tổ chức các buổi sinh hoạt, tập huấn, tọa đàm, đối thoại trực tiếp với hội viên nông dân; vận động hội viên, nông dân tìm hiểu và tham gia làm đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT tại địa bàn…).

Bên cạnh đó, yêu cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/09/2009 của Ban Bí thư về Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, các Luật BHXH, BHYT và văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường phối hợp với các cấp, ngành có liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam