Đồng Nai: Thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

24/10/2019 11:35:06
Tính đến hết ngày 30/09/2019, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 2.516.207 người; trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 811.780 người; số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 82,3% dân số; tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 15.042,9 tỷ đồng, đạt 74% so với kế hoạch; nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN là 495,5 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa)

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ra Quyết định số 3114/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. Trưởng ban Chỉ đạo là Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp; các Phó Trưởng ban là đại diện Lãnh đạo BHXH tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế; đại diện các Sở, ngành có liên quan tham gia Ban chỉ đạo với tư cách ủy viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp với Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh thực hiện nhiệm vụ, lộ trình tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2020. Từ năm 2021, Ban Chỉ đạo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đề xuất UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành Trung ương những vấn đề không thuộc thẩm quyền xử lý của tỉnh; sơ, tổng kết, đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Riêng về BHYT, để đạt chỉ tiêu của tỉnh là phấn đấu bao phủ BHYT cho 87,1% dân số vào cuối năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu cơ quan BHXH và các ngành Sở, ngành có liên quan vận dụng tất cả nguồn lực để phát triển số lượng người tham gia BHYT, vận động hỗ trợ kinh phí tham gia BHYT cho trường hợp có hoàn cảnh khó khăn khó khăn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ để vận động người dân tham gia BHYT; yêu cầu BHXH tỉnh - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nâng cao trách nhiệm, đề xuất giải pháp để giải quyết tình trạng tham gia BHYT còn hạn chế tại các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề...

Hạnh Dung-Lan Lê

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam