Đồng Tháp: Nỗ lực phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, BHYT

12/05/2017 13:45:04

Chi đoàn BHXH tỉnh Đồng Tháp tặng gần 600 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo. (Ảnh minh họa)

Đến cuối tháng 4/2017, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh là 1.151.847 người. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 85.799 người; BHXH tự nguyện 2.117 người, tăng 122 người; BH thất nghiệp 74.241 người, tăng 133 người; BHYT là 1.149.730 người, tăng 40.456 người, chiếm 68,26% dân số.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 564,02 tỷ đồng, đạt 28,07% kế hoạch BHXH Việt Nam; chi trả các chế độ BHXH, BHYT là 144,6 tỷ đồng; giải quyết 14.666 lượt người hưởng BHXH, BH thất nghiệp và 1.390.595 lượt người khám, chữa bệnh BHYT. Tính đến cuối tháng 4, toàn tỉnh đã có 2.145 đơn vị đăng ký giao dịch điện tử, đạt 89,52%; chuyển giao  sổ BHXH cho 7.725 lao động, đạt tỷ lệ 8,99%...

Để đạt kết quả trên, BHXH tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp như: trình UBND tỉnh xin chủ trương hỗ trợ mức đóng BHYT cho người dân đang sinh sống tại 8 xã biên giới từ ngân sách địa phương; phối hợp với Sở Tài chính thẩm định kinh phí ngân sách địa phương hỗ trợ BHYT học sinh năm 2015-2016 và 2016-2017. Phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức buổi tuyên truyền và đối thoại pháp luật với công chức, viên chức và người lao động thuộc Công đoàn Ngành Giáo dục…

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, thì tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh lên tới 81,45 tỷ đồng, tăng 3,37 tỷ đồng so với tháng 03/2017, chiếm 4,05% số phải thu.

Để giải quyết tình trạng nợ đọng, Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Minh Hiếu nhấn mạnh: BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH cấp huyện tích cực đôn đốc thu nợ đối với những đơn vị thời gian nợ từ 03 tháng trở lên. Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện trả nợ các doanh nghiệp nợ kéo dài. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh khởi kiện 01 doanh nghiệp cố tình trốn đóng. Phối hợp thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động…

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, theo Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Minh Hiếu: vừa qua, BXHH tỉnh phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống theo chuyên đề “Thi đua phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2017” bắt đầu từ ngày 01/4/2017 đến ngày 31/12/2017. Cùng với đó, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban Ngành, cơ quan truyền thông, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối tượng tham gia BHXH, BHYT nhất là đối tượng học sinh sinh viên, người hộ cận nghèo, hộ nông, lâm nghiệp.

Cùng với đó, BHXH tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác giám định BHYT, đặc biệt là việc đôn đốc các cơ sở gửi hồ sơ đề nghị thanh toán đến hệ thống thông tin giám định BHYT đúng theo quy định; tiếp tục thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH đối với BHXH cấp huyện. Thực hiện thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám, chữa bệnh BHYT theo kế hoạch; Tiếp nhận và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp…/.

Thái Dương

                                                                        

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam