Đồng Tháp: Thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 378,80 tỷ đồng

11/04/2017 12:13:16
Tính cuối tháng 03/2017, toàn tỉnh Đồng Tháp có 1.111.269 người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; số thu là 378,80 tỷ đồng, đạt 18,85% kế hoạch BHXH Việt Nam.

Để đạt kết quả trên, BHXH tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Cục Thuế tổng hợp danh sách doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiến hành rà soát, đối chiếu những đơn vị chưa tham gia, lập kế hoạch khai thác, vận động đối tượng tham gia; đôn đốc, nhắc nhở những đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT và yêu cầu các đơn vị thực hiện trả nợ theo quy định. Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định kinh phí ngân sách đóng, hỗ trợ đóng BHYT năm 2016; phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tuyên truyền và đối thoại pháp luật với công chức, viên chức và người lao động thuộc Công đoàn Ngành Y tế và Công ty Cổ phần Vạn Ý, huyện Thanh Bình; Tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện trả nợ của các doanh nghiệp nợ đọng kéo dài đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh khởi kiện…

Ngoài ra, BHXH tỉnh thực hiện tốt việc chi trả, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người tham gia. BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH cấp huyện rà soát cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 06 tuổi đi khám, chữa bệnh bằng giấy khai sinh, chứng sinh; hướng dẫn bổ sung một số nội dung về công tác rà soát bàn giao sổ BHXH theo quy định.

Tính đến cuối tháng 03/2017, tiếp nhận và giải quyết 10.568 lượt người hưởng BHXH, BH thất nghiệp và 1.004.097 lượt người khám, chữa bệnh BHYT. Chuyển giao sổ BHXH cho 7.725 người lao động, đạt 8,99%; tỷ lệ đơn vị đăng ký giao dịch điện tử đạt 88,90%...

Thời gian tới, BHXH tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện rà soát bàn giao sổ BXHH; phấn đấu 100% đơn vị đăng ký giao dịch điện tử; hoàn thiện hồ sơ thủ tục gửi Liên đoàn Lao động tỉnh khởi kiện những đơn vị nợ kéo dài; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn thực hiện công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHTY; tiếp nhận và giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp…/.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam