Đồng Tháp thu BHXH, BHYT, BHTN đạt hơn 1.289 tỷ đồng

12/09/2017 10:22:11
Tính đến cuối tháng 8/2017, BHXH tỉnh Đồng Tháp thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.289,85 tỷ đồng, đạt 64,19% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Ảnh minh họa.

BHXH tỉnh chủ động, tích cực triển khai một số điểm mới về hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT; tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở BHXH huyện tăng cường thực hiện đối chiếu trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đối với những đơn vị nợ từ 03 tháng trở lên; triển khai kế hoạch thu BHYT học sinh năm học mới; lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị nợ đọng kéo dài và thực hiện hợp đồng của đại lý thu BHYT.

Đồng thời, BHXH tỉnh tổ chức tập huấn Quyết định 595/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, chỉ đạo BHXH huyện khẩn trưởng tập huấn triển khai quy trình này cho các đơn vị sử dụng lao động do BHXH huyện quản lý…

Bên cạnh những kết quả nổi bật trong công tác thu, BHXH tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt công tác giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia. Tính đến cuối tháng 8/2017, BHXH tỉnh giải quyết chế độ cho 4.491 lượt người hưởng BHXH, BHTN; giám định cho 2.820.356 lượt người khám, chữa bệnh BHYT; với  tổng số chi trả chế độ BHXH, BHYT là 155,93 tỷ đồng./.

Thái Dương

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam