Đồng Tháp trên 1,3 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

14/06/2019 08:59:14
Tính đến hết tháng 5, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp là 1.328.543 người, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 93.537 người, tăng 418 người so với kỳ trước; BHXH tự nguyện 4.111 người, tăng 71 người; BHTN là 81.294 người, tăng 489 người; BHYT là 1.324.432 người; tăng 10.167 người, chiếm 78,35% dân số.

Hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT với cán bộ hội nông dân ở cơ sở do BHXH tỉnh Đồng Tháp tổ chức (ảnh minh họa)

Trong công tác thu, BHXH tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai kế hoạch hậu kiểm công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết hưởng và chi trả chế độ BHXH; giám sát công tác quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN và cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT. Hướng dẫn BHXH huyện và hệ thống Bưu điện thực hiện cấp mã số BHXH cho đối tượng hộ gia đình tham gia BHYT theo quyết định số 346/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam. Kết quả, trong kỳ, thu được 181,42 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm tổng số thu là 931,89 tỷ đồng.

BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH huyện tiếp tục thực hiện rà soát, khai thác đối tượng tham gia BHXH theo dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp; đôn đốc các đơn vị thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và thực hiện quy trình, thủ tục thu nợ làm cơ sở thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ kéo dài. Theo dõi và báo cáo UBND tỉnh các đơn vị không thực hiện trả nợ theo cam kết; thực hiện kiểm tra đại lý thu BHXH, BHYT theo kế hoạch năm 2019. Tính đến kỳ báo cáo, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN là 63,33 tỷ đồng, chiếm 2,47% so với số phải thu.

BHXH tỉnh đã chỉ đạo thực hiện rà soát, cấp thẻ BHYT trẻ em đi khám chữa bệnh bằng giấy khai sinh, chứng sinh năm 2018. Tiếp tục phối hợp xử lý trường hợp trùng số sổ BHXH để cấp lại sổ BHXH kịp thời cho người lao động. Trong tháng, cấp 2.816 sổ BHXH, xác nhận 2.530 sổ BHXH, cấp 46.879 thẻ BHYT. Lũy kế từ đầu năm cấp 12.198 sổ BHXH, xác nhận 7.425 sổ BHXH và cấp 332.227 thẻ BHYT.

Trong kỳ, thực hiện tiếp nhận giải quyết 5.712 lượt người hưởng BHXH, BHTN. Lũy kế từ đầu năm tiếp nhận và giải quyết cho 23.182 lượt người hưởng BHXH, BHTN. Giám định chi phí KCB BHYT cho 367.403 lượt người, với số tiền 90,84 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, giám định chi phí KCB BHYT tại tỉnh 1.690.068 lượt người, với số tiền 417,49 tỷ đồng.

Trong kỳ, BHXH tỉnh đã thực hiện thanh tra 03 đơn vị sử dụng lao động, phối hợp liên ngành thanh tra 02 đơn vị; kiểm tra 02 đơn vị, 06 đại lý thu chi và 02 cơ sở KCB. Tính đến hết tháng 5 năm 2019, thực hiện thanh tra đột xuất 01 đơn vị, thanh tra chuyên ngành 11 đơn vị, phối hợp liên ngành thanh tra 06 đơn vị, kiểm tra tại 61 đơn vị, đạt 53,74% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Thu nợ chậm đóng được 3.678.698.054 đồng; thu hồi về quỹ BHXH 5.649.000 đồng, quỹ BHYT 1.225.056.776 đồng; ban hành 01 quyết định xử phạt VPHC với số tiền 48.974.000 đồng và 02 quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản…

Thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu và khai thác đối tượng tham gia theo chỉ tiêu được giao trong đó tập trung tuyên truyền vận động, khai thác 02 đối tượng trọng tâm là BHXH tự nguyện và BHYT hộ giao đình; thực hiện cấp mã số BHXH cho đối hộ gia đình tham gia BHYT. Thực hiện theo quy trình rà soát dữ liệu một người có hơn một mã số BHXH theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam để kịp thời cấp đổi thẻ BHYT. Tổ chức thẩm định vượt trần, vượt dự toán chi KCB BHYT năm 2018; làm việc trực tiếp với các cơ sở y tế có phát sinh chi phí bất thường để kịp thời chấn chỉnh và thực hiện các nội dung giám định chuyên đề theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

Tiếp tục rà soát, kiểm tra các doanh nghiệp chưa đăng lý tham gia BHXH theo dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp để khai thác, vận động tham gia; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN…/.

T.Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam