Đồng Tháp: Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT tăng trên 05%

12/08/2019 07:45:48
Theo thống kê của BHXH tỉnh Đồng Tháp, số học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm học 2018-2019 đạt tỷ lệ 96,11%, tương ứng có 277.120 học sinh, sinh viên.

(ảnh minh họa)

Trong đó, các địa bàn có tỷ lệ tham gia cao nhất là: Hồng Ngự (99,89), thị xã Hồng Ngự 99,32, huyện Cao Lãnh (98,52); huyện Tháp Mười (98,43); huyện Tân Hồng (96,91) ….
Năm học 2017-2018, tỷ lệ học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đạt 90,95%; năm 2018-2019, tỷ lệ bao phủ tăng thêm trên 5%, đạt 96,11%.
Trong đó, địa bàn có sự tăng trưởng BHYT học sinh, sinh viết tốt nhất là huyện Thanh Bình, tăng thêm 11,13%; huyện Lấp Vò tăng thêm 8,83%; huyện Hồng Ngự tăng thêm 7,39%; huyện Cao Lãnh tăng thêm 6,99%; thị xã Hồng Ngự tăng thêm 5,53%./.

Minh Đức

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam