Dự thảo Bộ luật Lao động có 10 nhóm chính sách được đề nghị sửa đổi

24/06/2018 21:36:35
Đây là thông tin được Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ LĐ-TBXH Hà Đình Bốn đưa ra tại Hội thảo xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH diễn ra tại Hà Nội ngày 22/6/2018.

Cụ thể, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu nhằm thích ứng với xu hướng già hóa dân số và tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước; mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động; bảo đảm tiền lương tối thiểu ở mức đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động; mở rộng cơ hội và quyền của các bên tranh chấp trong việc lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp; tăng cường năng lực của thanh tra lao động...

Dự luật sẽ đưa vào các định hướng chính sách theo Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương và Nghị quyết 28 về cải cách chính sách BHXH vừa được Trung ương Đảng thông qua mới đây. Theo đó, thực hiện Nghị quyết 27, sẽ có những sửa đổi về chính sách tiền lương tối thiểu ở mức đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động trên cơ sở sửa đổi khái niệm tiền lương tối thiểu; các tiêu chí xác định lương tối thiểu. Đồng thời, tiếp tục thể chế hóa chính sách tiền lương theo cơ chế thị trường, từng bước mở rộng, tạo quyền tự chủ cho người sử dụng lao động và người lao động trong trả lương.

Dự luật sẽ xác định rõ khái niệm về tiền lương, với việc đảm bảo “tiền lương của người lao động là mọi khoản tiền mà người lao động nhận được từ việc thực hiện công việc đã được thỏa thuận”. Ngoài ra, các quy định sẽ đảm bảo doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhà nước được tự quyết định chính sách tiền lương...

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp, Dự luật hướng tới mục tiêu quan trọng là nâng cao năng suất lao động, chất lượng việc làm. Theo đó, việc điều chỉnh tăng lương không phụ thuộc nhiều thâm niên, mà phụ thuộc vào năng suất, kỹ năng lao động. Để thực hiện Nghị quyết 28, Dự luật đưa ra các quy định để thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu chung từ năm 2021. Theo đó, thực hiện tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; đảm bảo quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn nhưng không quá 5 năm so với tuổi nghỉ hưu chung áp dụng cho những ngành nghề đặc biệt…

Hiện, Quốc hội đã nhất trí đưa dự án Bộ luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIV. Dự kiến, Dự thảo sửa đổi sẽ đươc trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tháng 7 -2019, và trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, tháng 10 – 2019./.

T.Hà

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam