Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) cơ bản phù hợp với các nguyên tắc của ILO

24/10/2019 08:06:49
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 23/10, Bộ Trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung giải trình một số vấn đề mà các đại biểu Quốc hội quan tâm về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan để nghiên cứu tiếp thu tối đa những ý kiến xác đáng để trình Quốc hội xem xét quyết định.

Bộ trưởng thông tin, việc sửa đổi Bộ luật Lao động đã và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, của các tổ chức, doanh nghiệp và cả các tổ chức quốc tế có liên quan. Vừa qua, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã có bản bình luận kỹ thuật dài 120 trang về bản Dư thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Theo đó, bản bình luận của ILO nhận định, Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã cơ bản phù hợp với các nội dung nhất là các nguyên tắc của ILO đặc biệt là về các tiêu chuẩn lao động cơ bản như: bình đẳng, không phân biệt đối xử trong lao động, quyền tự do liên kết, thương lượng tập thể của tổ chức người lao động và đồng thời cũng phù hợp với nguyên tắc kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Cụ thể, về phạm vi đối tượng điều chỉnh, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, theo ý kiến của đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo đã mở rộng đến cả đối tượng là người lao động có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động, cả khu vực chính thức và khu vực phi chính thức. Thứ nhất, nội dung Bộ luật điều chỉnh toàn diện cả về tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động đối với lực lượng có quan hệ lao động (đối tượng này khoảng 20 triệu người). Thứ hai là quy đinh các nguyên tắc chung nhất để áp dụng một số tiêu chuẩn, điều kiện lao động, một số vấn đề liên quan đến tiền lương, chống phân biệt đối xử, an toàn vệ sinh lao động đối với nhóm lao động không có quan hệ lao động và lao động khu vực phi chính thức nhất là vấn đề bảo vệ người lao động với đối tượng lao động đặc thù như: Phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi (nhóm đối tượng này khoảng 34 triệu người).

Liên quan đến nội dung về tuổi nghỉ hưu, Báo cáo tiếp thu và giải trình chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu rõ phương án và lập luận về nhóm người lao động nghỉ hưu sớm, nhất là lao động nặng nhọc, độc hại. Hiện nay, Bộ Lao động đã lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, xác định 1.810 ngành nghề, lĩnh vực, công việc nặng nhọc độc hại. Theo đó, với điều kiện như thế, thì những đối tượng này sẽ thuộc nhóm nghỉ hưu hưu sớm, thậm chí có thể nghỉ sớm tới 10 năm.

“Về mở rộng khung thời gian làm thêm, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã báo cáo ý kiến của Chính phủ, chúng tôi xin trình Quốc hội xem xét, quyết định các phương án”- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói.

Về thời gian làm việc bình thường, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, giảm giờ làm bình thường là vấn đề lớn có tác động đến tất cả các chủ thể liên quan như đối với người lao động, doanh nghiệp, người sử dụng lao động, nhà nước. Đặc biệt có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, ngân sách nên cần được nghiên cứu, đánh giá và lượng hóa rất cụ thể. Luật hiện hành quy định thời gian làm việc bình thường là 48 giờ/tuần, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng lao động thực hiện 40 giờ/tuần. Qua đánh giá cho thấy: 89,6% doanh nghiệp áp dụng 48 giờ làm việc/tuần; 3,6% thực hiện 44 giờ/tuần; 6,8% thực hiện 40 giờ/tuần. Hiện nay 10 nước ASEAN thì có 8 nước bố trí thời gian làm việc 48 giờ/tuần, hai quốc gia bố trí thời gian làm việc bình thường thấp hơn là Singapore và Indonesia. Nước càng giàu thời gian lao động càng ít, nước càng nghèo thì thời gian lao động càng tăng lên. Riêng đối với Indonesia, có dân số 270 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp 6%, họ giảm giờ làm việc để chia sẻ công việc làm với nhiều người hơn, tránh tăng tỷ lệ thất nghiệp.

Ở góc độ kinh tế, nếu chúng ta giảm từ 48 giờ làm việc bình thường/tuần xuống 44 giờ/tuần, đánh giá sơ bộ cho thấy, tổng thời gian làm việc bình thường giảm đi là 208 giờ, trong khi đó Chính phủ đang xin đại biểu Quốc hội tăng giờ làm thêm; tổng chi phí lao động tăng lên 17%, tổng giá trị xuất khẩu giảm 20 tỷ đô/năm và quan trọng hơn, tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ giảm đi 0,5%. Chúng ta đang là quốc gia nỗ lực rất lớn không rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp, các chuyên gia cho rằng, nếu muốn không rơi vào bẫy này, thì phải phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 7%. Nhấn mạnh vì là vấn đề hệ trọng của quốc gia phải đánh giá kỹ lưỡng, vì vậy Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Quốc hội giao Chính phủ nghiên cứu kỹ lưỡng đến thời điểm thích hợp sẽ giảm giờ làm việc bình thường.

Về tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở, theo Bộ trưởng, đây là vấn đề rất mới và rất khó. Vừa phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đáp ứng yêu cầu dân chủ cơ sở nhưng cũng phải đảm bảo sự quản lý của nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội và làm sao để đảm bảo phát triển hệ thống công đoàn, giữ vững vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn. Chúng ta quy định trong Bộ luật 3 vấn đề có tính nguyên tắc như: việc thành lập, việc gia nhập tổ chức; điều kiện đối với ban lãnh đạo và người đứng đầu tổ chức; tôn chỉ, mục đích, điều lệ của tổ chức, còn lại 2 vấn đề giao cho Chính phủ quy định là những vấn đề rất cụ thể, đó là trình tự, thủ tục, thẩm quyền đăng ký cấp phép và vấn đề chia tách, sáp nhập, giải thể và quyền liên kết của các tổ chức đại diện…Đây là những vấn đề đòi hỏi Chính phủ phải rất thận trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng để có lộ trình ban hành đảm bảo mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Bộ Trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung thay mặt Ban soạn thảo, và cơ quan chủ trì thẩm tra, cảm ơn các đại biểu Quốc hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức, cá nhân và cử tri cả nước đã quan tâm, đóng góp ý kiến cho Bộ luật. Đồng thời nhấn mạnh, cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến của đại biểu Quốc hội cả về nội dung, lẫn kỹ thuật lập pháp, câu chữ, từ ngữ để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định./.

Nguyễn Thành

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam