Bàn về thiết kế chính sách hưu trí và quản lý Quỹ hưu trí

Thực tế triển khai các hệ thống An sinh xã hội toàn cầu cho thấy có sự khác biệt rõ ràng giữa các quốc gia phát triển và quốc gia đang phát triển. Tại các quốc gia phát triển và châu Âu, thống kê mới nhất cho thấy, tuổi trung bình để đủ điều kiện hưởng lương hưu là 64 tuổi và dự kiến sẽ tăng lên 65,5 vào năm 2060.

Tiếp tục đổi mới, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sau hơn 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có sự chuyển biến đáng kể, sự tham gia của lãnh đạo các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị với công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT BHXH, BHYT, BHTN tích cực hơn. Phóng viên Tạp chí BHXH có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Phan Lương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai.

Những chuyển biến tích cực sau hơn 04 năm đưa Nghị quyết 21-NQ/TW vào cuộc sống

Nghị quyết 21-NQ/TW ra đời đã tạo ra bước chuyển quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Phóng viên Tạp chí BHXH đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Đà Nẵng: Những bước tiến vững chắc trên lộ trình BHYT toàn dân

Thực hiện BHYT toàn dân là một trong những mục tiêu phấn đấu cấp Ủy đảng, chính quyền TP.Đà Nẵng khởi động từ nhiều năm trước và chính thức triển khai thực hiện vào năm 2012. Đặc biệt, kể từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020, cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, các cấp, Sở, Ngành, các cơ quan chuyên môn tại quận, huyện triển khai thực hiện đồng bộ, với các chương trình, kế hoạch cụ thể và giải pháp phù hợp để đẩy nhanh sự phát triển kinh tế - xã hội và lộ trình bao phủ BHYT toàn dân, góp phần bảo đảm tốt hơn chính sách An sinh xã hội của Thành phố.

Nỗ lực tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống

Giai đoạn 2012-2015, BHXH tỉnh Lai Châu đã đạt được một số kết quả quan trọng trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam