EPF giới thiệu Dịch vụ tư vấn hưu trí

11/08/2014 22:07:17

Quỹ phòng xa cho người lao động Malaixia (EPF) giới thiệu Dịch vụ tư vấn hưu trí (RAS) tại các cơ sở chính của EPF tại Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur và Jalan Gasing, Petaling Jaya.
RAS bắt đầu triển khai vào ngày 01/7/2014, cung cấp dịch vụ tư vấn và hướng dẫn miễn phí cho các thành viên về cách đưa ra quyết định các khoản tiết kiệm EPF. Các thành viên cũng được hướng dẫn và đưa ra các lựa chọn để quản lý các khoản tiết kiệm.
Giám đốc Quỹ EPF Ông Datuk Shahril Ridza Ridzuan phát biểu rằng: “ Dịch vụ tư vấn hưu trí là dịch vụ đầu tiên mà chúng tôi được biết. Đây là một phần của kế hoạch dài hạn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và giúp các thành viên có được hưu trí bền vững. Là việc đặc biệt ý nghĩa đối với những người sắp nghỉ hưu hoặc những người nghỉ hưu nhưng vẫn còn khoản tiết kiệm tại Quỹ EPF. RAS sẽ giúp các thành viên đưa ra quyết định về các khoản tiết kiệm hưu trí trước và sau khi nghỉ hưu.”
Dự án thí điểm tại Kuala Lumpur và Petaling Jaya dần dần được triển khai tại các cơ sở được chọn trên toàn quốc. Hiện tại, có tổng cộng 179 thành viên đã được hướng dẫn từ RAS về các khoản tiết kiệm và lập kế hoạch hưu trí.
Ngoài các lời khuyên và tư vấn đầu tư, RAS cũng đưa ra các chương trình nâng cao nhận thức và giáo dục về tài chính cơ bản và kế hoạch hưu trí. Tuy nhiên Dịch vụ không có bất cư lời giới thiệu nào, đặc biệt là về vấn đề đầu tư hoặc quảng cáo các dịch vụ cho bên thứ ba.
Ông Datuk Sharil nói rằng thông qua sáng kiến về RAS, Quỹ EPF đã làm việc chặt chẽ hơn với các cơ quan và nhà cung cấp để từng bước nâng cao nhận thức và hiểu biết về tài chính của người lao động Malaixia./.


Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam