Gánh nặng tài chính của các bệnh nhân mắc nhiều hơn một bệnh không lây nhiễm tiềm ẩn yếu tố gây nghèo hóa

08/02/2018 21:51:52
Tạp chí y học nổi tiếng của Anh BMJ (British Medical Journal) vừa công bố kết quả nghiên cứu về chi phí mua thuốc bỏ ra từ túi của các bệnh nhân mắc từ hai bệnh không truyền nhiễm trở lên từ dữ liệu của 6 quốc gia bao gồm: Mỹ, Canada, Úc, Hàn Quốc và Ấn Độ.

(ảnh minh hoạ)

Theo đó, kết quả nghiên cứu cho thấy, người mắc từ hai bệnh trở lên và chi phí tiền túi tự bỏ ra mua thuốc có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Người mắc dưới hai bệnh, từ hai đến ba bệnh và trên ba bệnh thì chi phí bỏ ra từ tiền túi của bệnh nhân tăng tương ứng từ 2,7; 5,2 đến 10,1 lần và chạm mức 2,63% thu nhập đầu người/năm. Riêng tại Mỹ con số này khoảng 1006 đô la/năm.

Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, một cá nhân mắc nhiều bệnh không lây nhiễm đang đẩy chi phí y tế lên cao và nhóm bị tác động nhiều nhất là nhóm người cao tuổi có thu nhập thấp tại các nước. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra khuyến cáo, mặc dù vấn đề gánh nặng chi phí từ tiền túi dùng để mua thuốc của các bệnh nhân mắc từ hai bệnh không lây nhiễm chưa được nhận thức đầy đủ, tuy nhiên các nhà quản lý y tế và xã hội cần cân nhắc xây dựng một hệ thống y tế công bằng và có khả năng bảo vệ về mặt tài chính tốt hơn cho nhóm bệnh nhân này, đảm bảo nguyên tắc chia sẻ rủi ro và dịch vụ phù hợp.

Các nhà quản lý y tế định hình lại mô hình điều trị đơn bệnh sang một cơ chế quản lý điều trị mới có tính đến nhu cầu của các bệnh nhân mắc đa bệnh không lây nhiễm khi phân bổ nguồn lực; thiết kế chính sách hướng đến việc bảo vệ tốt hơn cho nhóm bệnh nhân này. Các chương trình hỗ trợ tài chính theo mục tiêu của Chính phủ cần lưu ý đến nhóm bệnh nhân bị tác động nhiều nhất là nhóm người cao tuổi có thu nhập thấp.

Cần có chế độ miễn giảm trực tiếp cho một số chi phí đối với nhóm người cao tuổi có thu nhập và địa vị thấp trong xã hội, đồng thời giảm mức đồng chi trả hoặc cấp miễn phí đối với một số nhóm thuốc chủ yếu. Nghiên cứu và mở danh mục thuốc nhằm nâng cao và mở rộng hiệu quả điều trị đặc biệt các thuốc kết hợp trong điều trị các bệnh không lây nhiễm. Xây dựng các hướng dẫn điều trị nhằm hạn chế việc chỉ định các thuốc không cần thiết các thuốc biệt dược đối với điều trị các bệnh mãn tính có chi phí cao cho bệnh nhân của nhóm này.

Gánh nặng tài chính của các bệnh nhân mắc nhiều hơn một bệnh không lây nhiễm có thể tiềm ẩn yếu tố gây nghèo hóa cho bệnh nhân ngay cả ở các nước phát triển. Việc nghiên cứu và điều chỉnh chính sách về nội dung này ở các nước đang phát triển như Việt Nam cũng cần được xem xét một cách đầy đủ hơn cả ở tầm chính sách vĩ mô và tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo cho nhóm bệnh nhân này có được sự ổn định và công bằng hơn./.

Nguyễn Khang

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam