Gặp nữ cán bộ có sáng kiến tốt

24/10/2016 20:41:05
Đi lại nhiều, trong khi khoảng cách địa lý xa xôi – đó là một trong những khó khăn với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trồng, chế biến cây công nghiệp tại khu vực Tây Nguyên khi phải thực hiện các thủ tục hành chính nói chung. Với thâm niên hơn 12 năm làm chuyên quản thu nhiều doanh nghiệp, hơn ai hết, đồng chí Lê Thị Tố Nga, cán bộ Phòng Quản lý Thu, BHXH tỉnh Gia Lai hiểu rõ những khó khăn ấy. Và đây cũng là động lực để nữ cán bộ này đề xuất giải pháp liên thông thực hiện thủ tục báo giảm lao động, chốt sổ BHXH và giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động – sáng kiến đạt giải Ba trong Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT do BHXH Việt Nam tổ chức.

Nỗi trăn trở của cán bộ thu
Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Lê Thị Tố Nga cho biết, cái duyên gắn chị với chuyên quản thu kể từ khi bắt đầu vào Ngành (năm 2004) cho đến nay. Trong nhiều năm liền, được giao phụ trách khoảng vài chục đơn vị, doanh nghiệp có quy mô tương đối lớn so với mặt bằng phát triển kinh tế của khu vực Tây Nguyên, nữ cán bộ gốc Bình Định hiểu khó khăn của các đơn vị khi phải thực hiện thủ tục hành chính. Hoạt động trong lĩnh vực trồng, chế biến cây công nghiệp nên trụ sở doanh nghiệp phải gắn với nông, lâm trường rộng, ở xa khu trung tâm; việc thực hiện các thủ tục hành chính nói chung vì vậy thường phải đi lại xa xôi. Đây cũng là đặc thù chung của đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai và khu vực Tây Nguyên.
Trong lĩnh vực BHXH, BHYT cũng tương tự. Vì là các doanh nghiệp có quy mô lớn, đông lao động nên thường BHXH tỉnh trực tiếp chịu trách nhiệm chuyên quản thu (doanh nghiệp quy mô nhỏ phân cấp cho BHXH huyện). Liên quan cụ thể đến công việc hàng ngày của mình, cán bộ thu Lê Thị Tố Nga phân tích cho chúng tôi về quá trình thực hiện các thủ tục báo giảm lao động, chốt sổ BHXH và giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động. Theo đó, khi người lao động đủ điều kiện nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định, đơn vị sử dụng lao động phải thực hiện quy trình sau:
1. Đơn vị nộp hồ sơ lần thứ 01: Thực hiện quy trình thủ tục hồ sơ Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với trường hợp nghỉ việc (nghỉ hưởng chế độ hưu trí ). Hồ sơ theo quy định tại Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam (hiện nay đang thực hiện theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam).
2. Đơn vị nhận lại hồ sơ từ BHXH (sổ BHXH đã được chốt ).
- Lần nộp hồ sơ thứ nhất toàn bộ thời gian 05 ngày làm việc.
3. Đơn vị nộp hồ sơ lần thứ 02: Thực hiện quy trình thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí. Hồ sơ theo quy định tại Quyết định 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam (hiện nay đang thực hiện theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam).
- Lần nộp hồ sơ thứ hai toàn bộ thời gian 20 ngày làm việc.
4. Đơn vị nhận kết quả hồ sơ từ cơ quan BHXH.
Như vậy khi một người lao động đã đủ điều kiện nghỉ hưởng chế độ hưu trí, để hưởng được chế độ hưu trí thì phải qua 04 lượt nộp và nhận hồ sơ với các thủ tục quy định.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và vì quyền lợi người lao động
Từ thực tế nêu trên đòi hỏi phải có phương án giảm bớt số lượt nộp và nhận hồ sơ bằng các quy trình thủ tục hành chính liên thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cả cơ quan BHXH; qua đó, tiết kiệm được thời gian, chi phí. Cái khó nữa là phải bảo đảm tính khả thi ngay cả khi thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN và hạn chế tối đa rủi ro khi hậu kiểm. Từ kinh nghiệm quá trình làm việc, thường xuyên trao đổi trực tiếp với đơn vị, doanh nghiệp, hưởng ứng Cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT do BHXH Việt Nam tổ chức, cán bộ thu Lê Thị Tố Nga mạnh dạn đưa ra đề xuất khắc phục những hạn chế nêu trên. Theo đó, khi người lao động đủ điều kiện nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định:
Về phía đơn vị sử dụng lao động, chỉ cần nộp một lượt hồ sơ theo quy định: Hồ sơ Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với trường hợp nghỉ việc (nghỉ hưởng chế độ hưu trí). Hồ sơ theo quy định tại Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam (hiện nay đang thực hiện theo Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam). Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí. Hồ sơ theo quy định tại Quyết định 01/QĐ-BHXH ngày 03/01/2014 của BHXH Việt Nam (hiện nay đang thực hiện theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam).
Về phía cơ quan BHXH: Áp dụng quy trình thủ tục hành chính liên thông: Tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho các phòng nghiệp vụ có liên quan xử lý và trả kết quả cuối cùng chỉ một lần nhận và trả kết quả.
Bằng kiến thức tích lũy được từ những năm Đại học được đào tạo về kinh tế, cán bộ thu Lê Thị Tố Nga đưa ra những tính toán chặt chẽ khi so sánh cách giải quyết theo quy trình hồ sơ bằng giải pháp trên và quy trình thủ tục hành chính đang thực hiện.
Trường hợp người lao động và sử dụng lao động nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH
Với quy trình đang thực hiện:
Người lao động, người sử dụng lao động có ít nhất 04 lượt đến cơ quan BHXH:
- Lượt thứ 01: Tới nộp hồ sơ lần 01, thực hiện quy trình báo báo giảm lao động và chốt sổ.
- Lượt thứ 02: Tới nhận kết quả trả hồ sơ của lần thứ 01.
- Lượt thứ 03: Tới nộp hồ sơ theo quy trình thứ 02, hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí.
- Lượt thứ 04: Tới nhận kết quả trả hồ sơ lần thứ 02.
Với giải pháp đưa ra:
Người lao động, người sử dụng lao động có nhiều nhất 02 lượt đến cơ quan BHXH:
- Lượt thứ 01: Tới nộp hồ sơ, bao gồm thực hiện quy trình báo báo giảm lao động và chốt sổ và hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí.
- Lượt thứ 02: Tới nhận kết quả trả hồ sơ.
Giải pháp đưa ra đã giúp đơn vị sử dụng lao động và người lao động tiết kiệm được 50% thời gian và chi phí đi lại nộp và nhận kết quả hồ sơ.
Trường hợp người lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ và nhận kết quả qua Bưu điện
Với quy trình đang thực hiện:
Người lao động, người sử dụng lao động có ít nhất 04 lượt gửi và nhận hồ sơ qua Bưu điện:
- Lượt thứ 01: Gửi hồ sơ lần 01, thực hiện quy trình báo báo giảm lao động và chốt sổ.
- Lượt thứ 02: Nhận kết quả trả hồ sơ của lần thứ 01.
- Lượt thứ 03: Nộp hồ sơ theo quy trình thứ 02, hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí.
- Lượt thứ 04: Nhận kết quả trả hồ sơ lần thứ 02.
Với giải pháp đưa ra:
Người lao động, người sử dụng lao động có nhiều nhất 02 lượt gửi và nhận hồ sơ qua Bưu điện:
- Lượt thứ 01: Nộp hồ sơ bao gồm thực hiện quy trình báo báo giảm lao động và chốt sổ và hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí.
- Lượt thứ 02: Nhận kết quả trả hồ sơ.
Giải pháp đưa ra đã giúp đơn vị sử dụng lao động và người lao động chỉ cần 01 lần gửi hồ sơ qua Bưu điện tiết kiệm được 50% thời gian. Cơ quan BHXH chỉ cần 01 lần trả kết quả hồ sơ qua Bưu điện tiết kiệm được 50% chi phí giao nhận hồ sơ.
Trường hợp người lao động và sử dụng lao động nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng giao dịch điện tử
Với quy trình đang thực hiện:
Người lao động, người sử dụng lao động có ít nhất 04 lượt gửi và nhận hồ sơ:
- Lượt thứ 01: Gửi hồ sơ lần 01, truy cập vào ứng dụng kê khai hồ sơ BHXH qua mạng; thực hiện quy trình báo báo giảm lao động và chốt sổ.
- Lượt thứ 02: Truy cập ứng dụng kê khai hồ sơ BHXH, nhận kết quả trả hồ sơ phản hồi qua giao dịch điện tử của BHXH và hồ sơ giấy qua Bưu điện.
- Lượt thứ 03: Nộp hồ sơ giấy qua Bưu điện và kê khai bằng giao dịch điện tử, hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí.
- Lượt thứ 04: Nhận kết quả trả hồ sơ.
Với giải pháp đưa ra:
Người lao động, người sử dụng lao động có nhiều nhất 02 lượt gửi và nhận hồ sơ bằng giao dịch điện tử và gửi hồ sơ giấy qua Bưu điện:
- Lượt thứ 01: Truy cập vào ứng dụng kê khai hồ sơ BHXH qua mạng và chuyển hồ sơ giấy qua Bưu điện, thực hiện quy trình báo báo giảm lao động và chốt sổ; hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí.
- Lượt thứ 02: Nhận kết quả trả hồ sơ.
Cá nhân người lao động và đơn vị sử dụng lao động chỉ cần 01 lần truy cập vào ứng dụng kê khai hồ sơ BHXH kê khai đồng thời gửi hồ sơ giấy qua Bưu điện tiết kiệm được 50% thời gian, chi phí 50% số lần truy cập và gửi thông tin. Cơ quan BHXH chỉ cần 01 lần truy cập và nhận thông tin trả kết quả hồ sơ qua Bưu điện tiết kiệm được 50% thời gian, chi phí truy cập thông tin, giao nhận hồ sơ qua Bưu điện.
Từ những phân tích nêu trên, ở cả 03 dạng nộp và nhận hồ sơ, đề xuất liên thông thực hiện thủ tục đều bảo đảm tiết kiệm được 50% thời gian và chi phí so với quy trình thủ tục đang thực hiện hiện nay. Quan trọng hơn, quy trình này vẫn bảo đảm được các yêu cầu của công tác quản lý chặt chẽ, khoa học. Đồng chí Lê Thị Tố Nga cũng phân tích thêm, theo quy định tại Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH, người sử dụng lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ cho tổ chức BHXH chậm nhất 30 ngày trước thời điểm người lao động được hưởng lương hưu. Trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ chậm so với quy định thì phải có văn bản giải trình nêu rõ lý do. Như vậy, với việc nộp hồ sơ một lần cho cơ quan BHXH sẽ hạn chế được tối đa việc nộp chậm hồ sơ, tổ chức cá nhân, đơn vị giảm thiểu được việc phải giải trình lý do nộp chậm theo quy định, giảm được thời gian, tiết kiệm được chi phí hàng tháng cho việc làm giải trình trên.
Trong tương lai gần, khi thực hiện các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý BHXH, BHYT, BHTN thì hồ sơ quá trình công tác có đóng BHXH của một cá nhân được cập nhật và quản lý đầy đủ, người lao động đủ điều kiện nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật BHXH, cơ quan BHXH sẽ chủ động hơn trong việc giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động, giảm thiểu được những thủ tục hành chính, tiết kiệm được thời gian và chi phí./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam