Ghi nhận ở Long Khánh…

20/12/2017 08:22:58

Chúng tôi có mặt tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động BHXH thị xã đang gấp rút tập trung hoàn thành các mục tiêu trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2017. Đã cuối giờ chiều nhưng tại các phòng ban nghiệp vụ, không khí làm việc vẫn diễn ra hối hả. Đồng chí Nguyễn Phước Hòa, Giám đốc BHXH thị xã Long Khánh chia sẻ, để đảm bảo tiến độ công việc năm 2017 và triển khai những nhiệm vụ cấp bách do BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Đồng Nai chỉ đạo như đồng bộ dữ liệu, in, đổi thẻ BHYT, rà soát và trả sổ BHXH cho người lao động… các cán bộ BHXH thị xã đều làm việc hăng say không quản thời gian, có những ngày 10 giờ tối các phòng nghiệp vụ vẫn sáng đèn. Ngoài ra, từng thời điểm, theo chỉ đạo của BHXH tỉnh, BHXH thị xã Long Khánh xác định từng nhiệm vụ trọng tâm. Hiện đơn vị đang đôn đốc cơ sở tập trung vào công tác thu, hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết chế ốm đau, thai sản, kết nối liên thông dữ liệu với thu, cấp sổ thẻ, giám định BHYT; đặc biệt hoàn thành tiến độ in, cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH trước ngày 31/12/2017.
Đồng chí Nguyễn Phước Hòa bày tỏ, thị xã Long Khánh là đô thị loại ba gồm 06 phường và 09 xã. Dân số của thị xã Long Khánh theo niên giám năm 2016 là 149.506 người. Nơi đây có Tòa giám mục giáo phận Xuân Lộc với quy mô lớn nhất của cả nước, đồng thời còn là đại chủng viện về việc đào tạo những chủng sinh ở các tỉnh tập trung về đây để học tập. Có Chùa Bảo Sơn với quy mô lớn, thu hút đông những tín đồ phật tử. Chùa Huyền Trang - nơi nuôi dưỡng, chăm sóc rất đông trẻ em mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa. Hiện nay BHXH thị xã Long Khánh đang quản lý 350 doanh nghiệp, 100 đơn vị hành chính sự nghiệp, tuy nhiên ở Long Khánh có nhiều DN nhỏ và siêu nhỏ, có những DN chỉ tồn tại trên giấy tờ nhưng thực chất lại không có người lao động. Người dân sinh sống trên địa bàn chủ yếu làm nông nghiệp với trồng cây cao su, hồ tiêu, điều, chôm chôm nên kinh tế phụ thuộc phần lớn vào mùa vụ. Những yếu tố này khiến công tác thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã, BHXH tỉnh Đồng Nai, ở mỗi lĩnh vực công tác, BHXH thị xã Long Khánh luôn tìm ra những hướng đi riêng, cách làm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của sự phát triển. Trong đó, BHXH thị xã Long Khánh coi công tác thu là nhiệm vụ xương sống, góp phần tăng trưởng nguồn Quỹ BHXH, BHYT; công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT được đặt lên hàng đầu, là điều kiện tiên quyết để BHXH thị xã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
Giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ này là BHXH thị xã Long Khánh luôn bám sát kế hoạch của BHXH tỉnh, từng thời điểm tập trung vào công tác trọng tâm. Tham mưu Thị ủy, UBND thị xã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo như: Tăng cường công tác phát triển BHYT, giảm nợ BHXH; Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT năm 2017 cho các phường, xã; Công văn phối hợp kiểm tra, thực hiện mức lương tối thiểu vùng, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT; Công văn tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT; Công văn yêu cầu các công ty, doanh nghiệp thực hiện trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đúng quy định... Học tập kinh nghiệm từ Tổ tuyên truyền của BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông chính sách BHXH, BHYT đến tận thôn, xóm; phối hợp với Ban Tuyên giáo Thị ủy, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tại địa phương truyền thông chính sách pháp luật BHXH, BHYT đến các báo cáo viên thị xã, cán bộ của Hội tại các phường, xã trên địa bàn. Phối hợp Mặt trận Tổ quốc truyền thông đến các nhóm đối tượng là chức sắc, chức việc, giúp việc ở giáo xứ, nhà chùa nhằm phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn vận động học sinh tham gia BHYT. Phối hợp với Liên đoàn Lao động, Chi cục Thuế thị xã truyền thông về các chế độ, chính sách đến DN và người lao động. Phối hợp cùng Chi cục Thuế, Phòng Lao động rà soát, xác minh nắm bắt các đơn vị sử dụng lao động, DN trên địa bàn, đơn vị lao động nào hoạt động thì Chủ tịch UBND xã, phường cùng cán bộ chuyên trách xuống tận nơi, truyền thông, vận động đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Tính đến đến cuối tháng 11/2017, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thị xã Long Khánh là 103.258 người, đạt 90% kế hoạch BHXH tỉnh giao. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 14.917 người, đạt 106,4% kế hoạch năm 2017, tăng 1.728 người so với thời điểm 31/12/2016; số người tham gia BHTN đạt 13.951 người, đạt 106,99% kế hoạch năm 2017, tăng 1.750 người so với thời điểm 31/12/2017. Số người tham gia BHYT là 103.133 người, đạt 90,18% kế hoạch năm 2017; tăng 6.422 so với thời điểm 31/12/2016. Trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT, nhóm đối tượng hộ gia đình tăng nhiều nhất với số lượng 7.360 người, tăng 23,25% so với năm 2016. Tính đến cuối tháng 11/2017, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT năm 2017 tại thị xã Long Khánh đạt 100%, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 80% số dân trên địa bàn. Tính đến hết ngày 27/11/2017, số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 245.576.600 đồng, đạt 82,66% kế hoạch thu năm 2017.
Mặc dù trọng tâm công tác năm 2017 của BHXH thị xã Long Khánh tập trung lớn nhất vào công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; công tác rà soát, hoàn thiện trả sổ BHXH cho người lao động và cấp mã số BHXH được BHXH thị xã coi là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng. Hiện nay, BHXH thị xã Long Khánh đã đồng bộ xong 100% dữ liệu. Từ cuối năm 2016, khi BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh chỉ đạo in mẫu 03 rà soát trả sổ cho người lao động, BHXH thị xã Long Khánh đã chủ động in mẫu 07 (mẫu này thể hiện quá trình đóng BHXH của người lao động nhưng không dùng làm căn cứ giải quyết chế độ) gửi xuống từng đơn vị để người lao động rà soát, kiểm tra. Sau khi nhận lại từ đơn vị, BHXH thị xã phân bổ đến từng cán bộ trong đơn vị, từ Giám đốc, Phó Giám đốc, đến công chức, viên chức, người lao động tiến hành nhập liệu, hàng ngày từng người phải báo cáo công việc đã thực hiện để lãnh đạo nắm bắt khối lượng công việc triển khai theo ngày. Sau khi hoàn thiện, BHXH thị xã in mẫu 03 gửi xuống đơn vị và người lao động rà soát, kiểm tra lại lần nữa. Do dữ liệu được BHXH thị xã làm sạch và chuẩn ngay từ đầu nên việc sai sót là rất hiếm. Chính vì vậy, đến thời điểm 30/9/2017, BHXH thị xã đã hoàn tất trả 100% sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn. Hiện nay, việc rà soát, in, đổi thẻ BHYT đang được triển khai, thực hiện, theo chỉ đạo của BHXH tỉnh phấn đấu đến phấn đấu đến ngày 25/12 hoàn thành 100% in thẻ BHYT theo mã số BHXH.
Công tác giải quyết, chi trả các chế độ BHXH được tổ chức thực hiện đúng quy định, khoa học, luôn đảm bảo kịp thời, an toàn, đúng Luật BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ngành đến các cơ quan, đơn vị và DN trong việc giải quyết chế độ BHXH một lần cho người lao động. Tính đến ngày 31/10/2017, BHXH thị xã đã giải quyết 9.843 lượt ốm đau, 1.561 trường hợp thai sản, 377 lượt người hưởng chế độ dưỡng sức; 1.420 hồ sơ giải quyết chế độ BHXH một lần…
Dưới sự chỉ đạo sát sao của BHXH tỉnh, BHXH thị xã Long Khánh phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện đúng quy trình giám định, tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo quyền lợi chính chính đáng cho người thụ hưởng và kiểm soát chặt chẽ Quỹ khám, chữa bệnh BHYT. Trong quá trình thực hiện nếu thấy có những số liệu bất thường, giám định viên của đơn vị kịp thời vào cuộc. Đồng thời phối hợp với cơ sở y tế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo cân đối quỹ BHYT.../.

Trọng Nghĩa

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam