Giải quyết hưởng TCTN hàng tháng trong trường hợp nộp muộn hồ sơ

25/09/2018 09:12:09
Một bạn đọc ở TP.HCM hỏi: Tôi làm việc và tham gia BHTN tại Công ty A được 06 năm 02 tháng. Ngày 31/03/2018 tôi nghỉ việc tại Công ty nhưng đến 01/05/2018 tôi mới nộp hồ sơ hưởng BHTN. Đến nay, tôi vẫn chưa có việc làm vậy tôi có được hưởng BHTN từ lúc nghỉ việc không?

Trả lời:

Trường hợp của bạn sau khi nộp hồ sơ hưởng BHTN sẽ được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng nếu đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm, cụ thể:

Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật.

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này.

Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.

Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên.

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù.

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

e) Chết.

Đồng thời theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm thì thơi điểm hưởng TCTN của bạn (nếu được giải quyết hưởng) được tính từ ngày làm việc thứ 16 kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng BHTN.

Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam