Gia Lai: Đẩy mạnh chi trả dịch vụ An sinh xã hội không dùng tiền mặt

18/09/2019 09:23:32
Ngày 16/9/2019, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 2024/UBND-KGVX chỉ đạo về việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, có giải pháp vận động, khuyến khích cán bộ viên chức, người lao động thụ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp ở địa phương qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Mục tiêu đến năm 2020 đạt 30%, năm 2021 đạt 43% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

 Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các giải pháp, khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHXH một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân của người lao động; có cơ chế ưu đãi, hỗ trợ mở tài khoản, thẻ ATM nhằm khuyến khích người nhận lương hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị như BHXH, Ngân hàng Nhà nước, Bưu điện tỉnh … cần tích cực triển khai, đảm bảo đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ An sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt đối với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, các khu công nghiệp.

Sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh Gia Lai trong việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ An sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Quyết định 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình An sinh xã hội./.

Thu Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam