Gia Lai: Những kết quả quan trọng sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW

11/06/2019 07:28:06
Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới, thực hiện chính sách, pháp luật BHYT tại Gia Lai đạt được những kết quả tích cực, tạo nền tảng bảo đảm An sinh xã hội trên địa bàn đóng vai trò kinh tế, chính trị quan trọng của khu vực Tây Nguyên.

Ngày 03/5/2019, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Gia Lai làm việc với BHXH tỉnh Gia Lai về 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư khóa X về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới” Ảnh: BHXH tỉnh Gia Lai

Cùng với Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khóa X, trong thời gian qua, BHXH tỉnh Gia Lai luôn chủ động, tích cực tham mưu, tổ chức triển khai các chỉ đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước về phát triển BHXH, BHYT, nhất là Nghị quyết 21-NQ/ TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Nghị quyết 20-NQ/TW của Trung ương 6 khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Từ những định hướng, chỉ đạo quan trọng như vừa nêu, sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp thực hiện của các Sở, ngành, sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn với công tác phát triển BHXH, BHYT nói chung và tổ chức thực hiện BHYT nói riêng ngày càng mạnh mẽ hơn, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38, số người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng dần qua các năm. Nếu như năm 2009, tỷ lệ bao phủ BHYT tại Gia Lai là 69,36%; đến hết năm 2018, có 1.302.030 người tham gia BHYT, tăng 47,48% so với thời điểm trước khi có Chỉ thị 38-CT/TW, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,26% dân số, vượt 5,76% chỉ tiêu theo kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/ QĐ-TTg. Đáng chú ý, nhóm đối tượng thuộc diện tham gia BHYT hộ gia đình có sự gia tăng mạnh trong 10 năm qua. Từ con số 22.000 người tham gia năm 2009; năm 2014, tăng gấp 3 lần, đạt 63.151 người; đến năm 2018, đạt 160.862, gấp 08 lần so với năm 2009. 100% người cận nghèo được hỗ trợ tham gia BHYT; tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 91,87%. Cùng với số sự gia tăng tỷ lệ bao phủ, quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT cho người dân trên địa bàn cũng được đảm bảo, thể hiện qua con số thống kê lượt người được hưởng BHYT qua các năm. Năm 2009, có 658.498 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, đến năm 2014 có 1.146.335 lượt người, tăng 74,08% so với cùng kỳ năm 2009, đến năm 2018 số lượt người khám, chữa bệnh BHYT là 1.754.125 lượt người, tăng 166,36% so với cùng kỳ năm 2009 trước khi có Chỉ thị số 38. BHXH tỉnh áp dụng hiệu quả hệ thống cổng thông tin giám định BHYT, qua đó đã kết nối với 231 cơ sở y tế trên toàn tỉnh, hàng ngày đẩy dữ liệu thông tin khám chữa bệnh lên hệ thống một cách công khai, minh bạch. Phối hợp với Ngành y tế nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế tuyến cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước tiến tới thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử... nhằm giúp người tham gia BHYT tiếp cận dịch vụ được dễ dàng và thuận tiện ngay từ tuyến y tế cơ sở./.

Đan Hà 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam