Gia Lai: Số tham gia BHYT tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước

12/07/2019 08:05:55
Đây là một trong những kết quả đạt được của BHXH tỉnh Gia Lai trong 06 tháng đầu năm 2019.

Hội nghị truyền thông, đối thoại về BHXH, BHYT tại Gia Lai

Cụ thể, theo báo cáo của BHXH tỉnh Gia Lai, tính đến hết tháng 6/2019, số tham gia BHXH là 80.692 người, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 91,6% kế hoạch; trong đó tham gia BHXH bắt buộc 77.563 người, đạt 92,8% kế hoạch và BHXH tự nguyện 3.129 người, đạt 70,2% kế hoạch.
Số tham gia BHYT 1.322.841 người, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 101,4% kế hoạch và chiếm 89,5% dân số toàn tỉnh.
Trong đó, các địa bàn huyện đang có tỷ lệ bao phủ cao nhất là: Ia Pa (97,99%); Krông Pa (97,82); Chư Păh (96,64%); Kông Chro (96,11%); Đức Cơ (94,01%)…./.

 

Đan Hà

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam