Phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tại các địa bàn cấp xã thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính

Trả lời Công văn số 1830/BHXH-CSXH ngày 10/06/2020 của BHXH Việt Nam về Phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, Bộ Nội vụ ra Công văn số 2995/BNV-TL.

Hướng dẫn chi trả kinh phí hỗ trợ phục hồi chức năng cho NLĐ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan BHXH có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ phục hồi chức năng cho người lao động – Đây là một trong các nội dung chính của Nghị định 88/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc do Chính phủ vừa ban hành.

Nghị định mới hướng dẫn thi hành bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày 28/07/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/09/2020 và thay thế Nghị định số 37/2016/NĐ-CP.

Giải quyết trường hợp đã hưởng BHXH một lần nhưng vẫn còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng

Bạn đọc từ địa chỉ email tttrantuan...@gmail.com hỏi: Trước đây tôi làm việc và tham gia BHXH tại một công ty, nhưng sau đó vì lí do sức khỏe, tôi phải nghỉ việc. Trong thời gian nghỉ việc, tôi đã hưởng BHXH một lần nhưng chưa hưởng BHTN. Hiện tại, tôi đã đi làm trở lại ở công ty khác, có tham gia BHXH nhưng địa chỉ hộ khẩu đăng ký BHXH ở công ty cũ và công ty mới khác nhau. Vậy, tôi muốn gộp sổ BHXH thì thủ tục như thế nào? Có thể làm thủ tục gộp sổ tại cơ quan BHXH huyện nơi tôi đang có hộ khẩu không?

Tiếp tục nâng cao ý thức pháp luật trong phòng, chống vi phạm, tội phạm lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

Đây là yêu cầu của BHXH Việt Nam tại Công văn số 2185/BHXH-PC ngày 07/07/2020 về việc Thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV về Công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Chốt, báo mất, cấp sổ BHXH

Bạn đọc từ địa chỉ email: phamdung...@gmail.com hỏi: Tôi đóng BHXH từ tháng 04/2015 đến 05/2016 tại Công ty May Hưng Long có địa chỉ tại Hưng Yên, sau đó tôi nghỉ việc. Từ tháng 11/2017, tôi tiếp tục đóng BHXH tại Công ty Kyocera có địa chỉ tại Hưng Yên. Từ tháng 04/2019, tôi đóng BHXH tại Công ty During có địa chỉ tại Hải Dương nhưng tôi chưa chốt được quá trình tham gia BHXH tại Công ty Kyocera và đã bị mất sổ BHXH. Vậy tôi muốn xin cấp lại sổ BHXH có được không? Báo cấp mất ở đâu?

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến đóng tiếp BHXH tự nguyện

BHXH Việt Nam hướng dẫn phương thức thực hiện thanh toán trực tuyến đóng tiếp BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài

Trường hợp lao động nam là người nước ngoài tham gia BHXH có vợ sinh con và không tham gia BHXH ở Việt Nam thì thuộc đối tượng trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH.

Chế độ thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với người cao tuổi

Ông Trần Xuân Tám, Việt Trì, Phú Thọ hỏi: Mẹ tôi năm nay 82 tuổi, chính quyền địa phương cho hưởng chính sách trợ giúp xã hội được 02 năm nay. Trước thời điểm 80 tuổi, mẹ tôi đã được giải quyết chế độ thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng do bố tôi là cán bộ hưu trí hưởng lương hưu đã mất với mức 50% mức lương cơ sở. Vừa qua, chính quyền địa phương thông báo, mẹ tôi thuộc đối tượng hưởng chế độ tử tuất nên quyết định thu hồi toàn bộ số tiền mẹ tôi hưởng chính sách trợ giúp người cao tuổi. Gia đình tôi không nắm rõ việc quy định pháp luật về các chính sách liên quan, chính quyền địa phương xử lý như vậy có đúng không, xin quý Tạp chí cho tôi biết cụ thể?

Từ ngày 15/07/2020: Mức đóng Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tối thiểu là 0,3%

Làm hết hiệu lực Nghị định 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; làm hết hiệu lực một phần Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật BHXH, Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam – tại Nghị định 58/2020/NĐ-CP, điểm đáng chú ý là từ ngày 15/07/2020, trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định thì có thể áp dụng mức đóng thấp hơn là 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (so với 0,5% theo quy định hiện hành).

Về hưởng tuất theo suất nuôi dưỡng khi thân nhân qua đời

Bà Nguyễn Thị Mạch (Điêu Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ) hỏi: Tôi năm nay 55 tuổi, không nghề nghiệp, độc thân, bị bệnh tim bẩm sinh, có chứng nhận suy giảm sức khỏe 81%. Bố tôi là cán bộ hưu trí, đã mất từ tháng 10/2019. Khi bố tôi còn sống, tôi sinh sống cùng nhà và phụ thuộc vào kinh tế của bố. Được biết, theo chế độ BHXH về tử tuất, tôi sẽ được hưởng tuất theo suất nuôi dưỡng từ khi bố tôi mất. Vậy, cụ thể như thế nào xin cho tôi được biết?

Từ 15/07/2020: Trình tự thủ tục quyết định áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN

Ngày 27/05/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2020, về việc Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, mức đóng BHXH cho người lao động vào Quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bình thường là 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (áp dụng đối với cả công chức, viên chức lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước...). Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định, có để áp dụng mức đóng thấp hơn là 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Nghị định mới của Chính phủ về quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN

Ngày 27/05/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2020, về việc Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, mức đóng BHXH cho người lao động vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bình thường là 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (áp dụng đối với cả công chức, viên chức lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước...). Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định, có để áp dụng mức đóng thấp hơn là 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Hướng dẫn điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu đối với người về hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế

Ngày 13/05/2020, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1491/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an nhân dân về việc Hướng dẫn thực hiện Công văn số 1562/LĐTBXH-BHXH ngày 06/05/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hướng dẫn mới nhất về việc tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm An sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 - tiếp theo Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/03/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể việc tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/05/2020.

TP.HCM: Thủ tục xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ không lương do Covid-19

Để hướng dẫn thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, ngày 28/04/2020, BHXH TP.HCM ban hành Công văn số 906/BHXH-QLT.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam