Nghị định mới của Chính phủ về quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN

Ngày 27/05/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2020, về việc Quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó, mức đóng BHXH cho người lao động vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bình thường là 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH (áp dụng đối với cả công chức, viên chức lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước...). Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định, có để áp dụng mức đóng thấp hơn là 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Hướng dẫn điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu đối với người về hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế

Ngày 13/05/2020, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1491/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an nhân dân về việc Hướng dẫn thực hiện Công văn số 1562/LĐTBXH-BHXH ngày 06/05/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hướng dẫn mới nhất về việc tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm An sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 - tiếp theo Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/03/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể việc tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/05/2020.

TP.HCM: Thủ tục xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ không lương do Covid-19

Để hướng dẫn thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, ngày 28/04/2020, BHXH TP.HCM ban hành Công văn số 906/BHXH-QLT.

Điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chưa ghi trong sổ BHXH

Thời gian qua, có một số doanh nghiệp phản ánh gặp vướng mắc khi thực hiện việc điều chỉnh chức danh nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam đã xin ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và nhận được hướng dẫn (tại Văn bản số 1398/LĐTBXH-ATLÐ ngày 28/04/2020, thay thế các Công văn số 1972/LĐTBXH-ATLĐ ngày 02/06/2016, Công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH ngày 17/11/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn giải quyết điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi sai trong sổ BHXH)

Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 làm gì để được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất?

Một bạn đọc ở Hà Nội hỏi: Tôi muốn tìm hiểu về thủ tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH từ ngày 15/04/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2020, về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Riêng về BHXH, BHTN, Nghị định 28/2020/NĐ-CP dành 03 Điều, từ Điều 38 – 40, để quy định mức xử phạt, cũng như biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm.

Từ ngày 15/04/2020: Xử phạt hành chính nếu không tham gia BHXH, BHYT cho lao động giúp việc gia đình

Theo Nghị định số 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2020, về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trường hợp người sử dụng lao động (chủ nhà) không tham gia BHXH, BHYT cho người giúp việc sẽ bị xử phạt ở mức 10-15 triệu đồng.

Cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ cho nhà giáo nghỉ hưu chưa hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong tối đa 12 ngày làm việc

Ngày 24/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 về Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Hướng dẫn Nghị định, vừa qua, BHXH Việt Nam ra Công văn 778/BHXH-CSXH ngày 11/03/2020.

Cách tính hưởng chế độ ốm đau như thế nào?

Một bạn đọc hỏi: Cho tôi hỏi, cách tính hưởng chế độ ốm đau khi tham gia BHXH như thế nào?

Thời gian xác nhận sổ BHXH không quá 05 ngày

Một bạn đọc hỏi: Tôi đã nghỉ việc ở công ty, sau đó có quay lại công ty lấy sổ BHXH. Tuy nhiên, Phòng Nhân sự báo chưa có do Bưu điện chưa gửi sổ về mặc dù đã quá 30 ngày. Vậy, có đúng quy định không? Tôi phải làm gì để nhận sổ BHXH?

Hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN gồm những gì?

Để hướng dẫn việc thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin; lập, gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với những hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT theo quy định tại Điều 214, Điều 215, Điều 216 Bộ luật Hình sự, vừa qua, BHXH Việt Nam ra Công văn số 239/BHXH-PC gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thanh toán tiền thai sản có cần nộp giấy khám thai không?

Một bạn đọc hỏi: Tôi đang mang thai tháng thứ 04. Phòng Nhân sự Công ty tôi yêu cầu phải nộp giấy khám thai 05 tháng liên tục mới được thanh toán thai sản. Tôi muốn tìm hiểu thêm về quy định này?

Hưởng BHTN trường hợp chưa đóng đủ 12 tháng

Một bạn đọc hỏi: Tôi đóng BHXH, BHTN gần 01 năm, đến nay, do hết việc làm nên tôi phải nghỉ việc. Vậy, tôi có được nhận BHTN không?

Cấp lại sổ BHXH trường hợp tham gia BHXH 06 tháng thì nghỉ việc

Một bạn đọc hỏi: Tôi tham gia BHXH được 06 tháng thì nghỉ việc. chuyển ra ngoài làm tự do. Từ khi nghỉ việc đến nay, công ty cũ vẫn chưa trả sổ BHXH cho tôi. Vậy, tôi muốn cấp lại sổ BHXH có được không?

Phụ cấp khu vực đối với người đang hưởng BHXH tại các xã, phường mới thành lập

Về xem xét, giải quyết phụ cấp khu vực đối với người đang hưởng BHXH tại các xã, phường mới thành lập, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 5675/LĐTBXH-BHXH gửi BHXH Việt Nam.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam