Thời gian và mức hưởng chế độ ốm đau với quân nhân trong lực lượng vũ trang

Anh Vũ Đức Hà ở Hà Nội hỏi: Thời gian và mức hưởng chế độ ốm đau đối với quân nhân được quy định như thế nào?

Mức hưởng chế độ ốm đau

Chị Lường Thị Thanh ở Điện Biên hỏi:

Đối tượng nào tham gia BHXH bắt buộc?

Chị Nguyễn Thúy Hà ở Bạc Liêu hỏi:

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam