Tham gia BHXH trường hợp thời gian làm việc gián đoạn vì đi du học

Một bạn đọc tại TP.Đà Nẵng hỏi: Tôi đang làm việc tại một công ty và tham gia BHXH, nay tôi muốn đi du học nước ngoài khoảng 01 năm. Vì tôi chưa làm việc tại công ty đủ 12 tháng và lại sắp đi du học nên không rõ có nên yêu cầu công ty giao sổ BHXH lại cho tôi hay không. Việc công ty giữ sổ BHXH của nhân viên đã nghỉ việc là đúng hay sai? Trường hợp để công ty bảo lưu sổ BHXH thì tôi sẽ có những lợi ích gì?

Về dấu mộc đỏ và dấu giáp lai trên tờ rời sổ BHXH

Một bạn đọc ở Đồng Nai hỏi: Cơ quan BHXH tại đơn vị cũ chốt sổ BHXH cho tôi gồm 06 tờ rời in một lần, được đóng thành 02 dấu giáp lai (tờ 1-3 một dấu và tờ 4-6 một dấu). Tuy nhiên, khi tôi cầm sổ đi giải quyết chế độ BHTN thì bị từ chối với lý do dấu giáp lai chưa đúng quy định và yêu cầu về cơ quan BHXH đóng lại giáp lai (cụ thể, đóng thêm 01 dấu giáp lai giữa tờ số 03 và số 04). Cơ quan BHXH tại đơn vị cũ khi tiếp nhận ý kiến và phản hồi là họ đang làm đúng quy định; đồng thời, từ chối đóng dấu giáp lai tờ số 03 và 04 cho tôi. Cho tôi hỏi, cần đóng dấu như thế nào để tôi có thể giải quyết được các chế độ của mình? Ngoài ra, sổ BHXH công ty cũ trả cho tôi chỉ có trang bìa và không có bất kỳ dấu mộc đỏ nào, như vậy có đúng không?

Chế độ tử tuất cho trường hợp vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện

Một bạn đọc hỏi: Bố tôi vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, vừa có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, vậy việc giải quyết chế độ tử tuất thực hiện như thế nào?

Đã hưởng BHXH 01 lần có được cấp lại sổ BHXH khi đi làm ở công ty mới?

Một bạn đọc ở Tây Ninh hỏi: Tôi tham gia BHXH từ tháng 03/2014 đến tháng 02/2016. Sau đó, nghỉ việc và hưởng BHTN, đến tháng 04/2017 đã hưởng BHXH 01 lần. Bây giờ tôi đi làm ở công ty mới, đơn vị yêu cầu nộp lại sổ BHXH.nhưng sổ BHXH đã bị thu khi hưởng BHXH 01 lần. Vậy, tôi có xin cấp lại được sổ BHXH được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Xử lý trường hợp thời gian tham gia và thời gian ghi trên bìa sổ BHXH không trùng khớp

Một bạn đọc ở Đồng Nai hỏi: Em là công nhân, tham gia BHXH từ tháng 07/2018 nhưng bìa sổ BHXH do cơ quan BHXH cấp lại ghi là tháng 08/2018; như vậy, có bị ảnh hưởng gì khi giải quyết chế độ BHXH không? Người lao động có thể tra cứu quá trình đóng BHXH của mình ở đâu?

Hồ sơ thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH cho NLĐ có thời gian công tác trước năm 1995

Một bạn đọc hỏi: Tôi muốn xác nhận thời gian đóng BHXH cho người lao động có thời gian công tác trước năm 1995, xin cơ quan BHXH cho biết, hồ sơ, thủ tục cần làm những gì?

Trường hợp thất lạc giấy hẹn khi đang làm thủ tục BHXH

Một bạn đọc hỏi: Bố tôi mất, gia đình đã làm tất cả thủ tục ở BHXH quận xong rồi nhưng mẹ tôi để thất lạc giấy hẹn. Vậy, khi đi nhận tiền bảo hiểm tại Bưu cục, cần mang theo giấy tờ gì? Giấy ủy quyền từ mẹ tôi được phường xác nhận tôi đã lấy rồi.

Điều chỉnh lại tên trong trường hợp trước đó mượn hồ sơ để tham gia BHXH

Một bạn đọc hỏi: Trước đây vợ tôi có mượn hồ sơ của chị gái để đủ tuổi đi làm, được cấp sổ BHXH tên và thông tin của chị gái vợ tôi. Nay vợ tôi muốn điều chỉnh lại sổ BHXH sang tên vợ tôi. Xin hỏi thủ tục và cách giải quyết để điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH như thế nào?

Chốt sổ BHXH trong trường hợp công ty cũ không còn tồn tại

Một bạn đọc hỏi: Tôi tham gia BHXH ở công ty cũ đến tháng 08/2014 thì chuyển công tác rút sổ BHXH sang đơn vị mới tiếp tục đóng BHXH đến nay. Ở công ty cũ tôi nộp BHXH từ tháng 01/2003 nhưng do công ty cũ nợ BHXH năm 2014 nên tôi chưa được chốt sổ BHXH ghi thời gian đã đóng. Vậy muốn chốt sổ BHXH thì tôi phải làm thế nào, bởi vì công ty cũ không còn tồn tại và không tìm thấy chủ sử dụng lao động?

Xử lý trường hợp người lao động trong cùng một ngày vừa có thời gian đi làm, vừa có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau

Trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ra Công văn 4640/LĐTBXH-BHXH.

Thủ tục hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại

Theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014, người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt có thể chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh.

Xử lý vướng mắc trong chốt sổ BHXH khi công ty nợ đọng BHXH

Một bạn đọc hỏi: Tôi có thời gian công tác như sau: - Từ tháng 10/2008 đến tháng 12/2011: Làm việc ở công ty A, do công ty nợ tiền BHXH (mới đóng đến tháng 11/2010) nên khi nghỉ việc chưa được chốt sổ BHXH và giải quyết chế độ. - Từ tháng 04/2012 đến tháng 06/2015: Làm việc ở công ty B, công ty này đóng BHXH đầy đủ nhưng sau khi nghỉ việc không thể chốt được sổ BHXH do công ty cũ chưa chốt sổ thời gian trước. - Tháng 10/2016, tôi đến công ty A đề nghị đóng trước BHXH cho cá nhân tôi. Xin hỏi, như thế có được chốt sổ BHXH để giải quyết chế độ theo quy định không?

Cộng nối thời gian công tác trong Quân đội với thời gian đóng BHXH sau này

Một bạn đọc ở TP.HCM hỏi: Việc ghi xác nhận thời gian đóng BHXH trước năm 1995 trên sổ BHXH để cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian có đóng BHXH sau này thì thủ tục như thế nào?

Các trường hợp lao động nước ngoài được nhận BHXH một lần

Theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/10/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2018, quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buôc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có 04 trường hợp lao động nước ngoài được nhận BHXH một lần.

Trường hợp người lao động sinh con trước ngày báo giảm BHXH

Bạn Giang Ng. (Bến Tre) hỏi: Công ty tôi có người lao động nữ đăng k‎ý nghỉ thai sản sinh con từ ngày 02/05/2018 đến ngày 01/11/2018. Công ty đã thực hiện báo giảm tháng 05. Tuy nhiên, thực tế người lao động đó sinh con và nghỉ làm từ ngày 18/04/2018. Cơ quan BHXH thanh toán chế độ thai sản cho người lao động từ ngày 18/04/2018 đến ngày 18/10/2018. Như vậy, người lao động có cần điều chỉnh lại đơn nghỉ thai sản với đơn vị từ ngày 18/04 không? Những ngày đó người lao động đăng ký‎ nghỉ phép và được trả lương từ ngày 18/04 đến 02/05/2018, thì có bị truy thu lương các ngày trên do chi trùng với các chế độ BHXH không ạ? Có bắt buộc ngày đăng ký‎ nghỉ chế độ thai sản phải trùng với ngày thực tế nghỉ và được thanh toán không? Tháng báo giảm trong trường hợp này có phải điều chỉnh không? Có cần phải tính đúng ngày hưởng chế độ thai sản với ngày nghỉ không?

Có được tính tròn thời gian tham gia BHXH để hưởng chế độ hưu trí không?

Một bạn đọc hỏi: Tôi có hai trường hợp là người thân trong gia đình, cần cơ quan BHXH tư vấn về chế độ hưu trí. Trường hợp thứ nhất, cách đây 04 năm, người lao động xin nghỉ việc bảo lưu thời gian đóng BHXH, khi đó người lao động 56 tuổi và có 34 năm đóng BHXH. Nay người lao động đủ 60 tuổi, vậy người lao động cần phải làm gì để được hưởng lương hưu? Thời gian giải quyết bao nhiêu ngày? Trường hợp thứ hai, đến tháng 11/2018, người lao động đủ 55 tuổi, có 27 năm 08 tháng đóng BHXH. Vậy, người lao động có được tính tròn thời gian tham gia BHXH là 28 năm không?

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam