Thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng là công dân Việt Nam; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có nguyện vọng được hưởng BHXH ở nơi cư trú mới cần làm đơn gửi cơ quan BHXH nơi đang hưởng.

Lao động nữ mang thai hộ khi sinh con làm gì để được hưởng chế độ thai sản?

Lao động nữ mang thai hộ là công dân Việt Nam, lao động nữ mang thai hộ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam muốn được hưởng chế độ thai sản phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con; trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Vậy, lao động nữ mang thai hộ khi sinh con cần làm những thủ tục gì để được hưởng chế độ thai sản?

Từ 01/07/2019: Trợ cấp thai sản tăng theo mức tăng của lương cơ sở

Theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH năm 2014, bất cứ ai tham gia BHXH bắt buộc đều được hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Tuy nhiên, lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh mới được nhận khoản tiền này. Bắt đầu từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng thay vì 1,39 triệu đồng; do đó, trợ cấp thai sản tăng theo.

Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai, lao động nữ mang thai hộ khi khám thai, sẩy thai nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai

“Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai, lao động nữ mang thai hộ khi khám thai, sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai” là 01 trong 18 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cập nhật lên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính theo Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là thủ tục Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi. So với trước đây, thủ tục hành chính này bổ sung một số nội dung về cách thức thực hiện, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Cộng nối thời gian công tác trong Quân đội để điều chỉnh chế độ hưu trí

Một bạn đọc hỏi: Tôi có thời gian công tác trong Quân đội từ tháng 02/1975 đến tháng 09/1981; sau đó, phục viên về địa phương và đã hưởng trợ cấp 01 lần theo Quyết định số 1807/QĐ-BTL ngày 29/12/2009 của Chính ủy Quân khu 7 về việc trợ cấp 01 lần đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 06/1997 đến tháng 12/2017, tôi tham gia công tác tại xã và nghỉ hưởng chế độ hưu trí. Sau khi hưởng chế độ hưu trí, tôi đã nộp lại số tiền hưởng trợ cấp 01 lần (theo Quyết định số 1958/QĐ-BTL ngày 16/08/2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về việc thu hồi Quyết định hưởng chế độ và số tiền trợ cấp một lần kèm Phiếu thu tiền). Xin hỏi, trường hợp của tôi có được cộng nối thời gian công tác trong Quân đội để điều chỉnh chế độ hưu trí không?

Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi

01 trong 18 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cập nhật lên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính theo Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là thủ tục Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi. So với trước, thủ tục hành chính này bổ sung một số nội dung về cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Mã số BHXH được cấp như thế nào?

Có hiệu lực từ ngày 01/04/2019, Quy chế Quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT (ban hành kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019) quy định việc quản lý, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT trong toàn ngành BHXH Việt Nam và cập nhật biến động người tham gia theo cơ sở dữ liệu hộ gia đình.

Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam

Tại Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về 18 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có 01 thủ tục hành chính mới là thủ tục “Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam”.

Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con, người chồng khi lao động nữ mang thai hộ sinh con

Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con, người chồng khi lao động nữ mang thai hộ sinh con là 01 trong 18 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cập nhật lên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính theo Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Cộng nối thời gian tham gia BHXH trường hợp trong quá trình công tác có thời gian nghỉ tự túc

Một bạn đọc ở Hoàng Su Phì (Hà Giang) hỏi: Tôi có thời gian công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoàng Su Phì từ tháng 03/1991 đến tháng 05/1994. Ngày 30/05/1994, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi có đơn xin nghỉ tự túc. Ngày 10/08/1998, tôi làm đơn xin trở lại công tác, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoàng Su Phì xác nhận; UBND tỉnh Hà Giang có Công văn số 361/CV-TCCQ ngày 14/09/1999 về việc đồng ý cho cán bộ trở lại công tác; UBND huyện Hoàng Su Phì có Quyết định số 601/UB-QĐ ngày 30/09/1999 về việc tuyển dụng lại công chức, viên chức cho Phòng Giáo dục và Đào tạo. Vậy, xin hỏi thời gian công tác từ tháng 03/1991 đến tháng 05/1994 của tôi có được cộng nối để giải quyết chế độ BHXH sau này không?

Giải quyết chế độ cho đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn trước thời điểm ban hành Quyết định số 812/TTg

Bạn Nguyễn Vĩnh Phúc (Email vinhphuc1953@gmail.com) hỏi: Đối tượng bổ sung hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn tại Điều 1 Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ bao gồm người có đủ 20 năm công tác trở lên (không tính quy đổi) mà đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 236/HĐBT ngày 18/09/1995, Điểm c Mục 3 của Quyết định số 176/HĐBT ngày 19/10/1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Vậy, tôi muốn hỏi Tạp chí BHXH, đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn trước ngày ban hành Quyết định số 812/TTg ngày 12/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ được quy định như thế nào? Những người nghỉ việc và hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Nghị quyết 16 ngày 08/02/1982 của Hội đồng Bộ trưởng có thuộc đối tượng theo Quyết định 812 không?

Tính thời gian tham gia BHXH với đối tượng quân nhân thuộc diện hưởng sinh hoạt phí

Một bạn đọc hỏi: Anh trai tôi làm việc tại điện lực địa phương từ tháng 09/1997, ký hợp đồng lao động không thời hạn. Tháng 03/1999, anh trai tôi được gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 01, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 03. Đến tháng 01/2001, anh trai tôi ra quân và sau đó tiếp tục công tác tại công ty điện lực theo đúng phân công trên giấy xuất ngũ cho đến nay. Theo Quyết định số 113/QĐ ngày 30/01/2001 của Trung đoàn 48 Sư đoàn 320 Quân đoàn 03, Quyết định của Trung đoàn trưởng Trung đoàn 48 về việc cho quân nhân xuất ngũ, anh trai tôi không được nhận trợ cấp xuất ngũ, trợ cấp học nghề. Vậy, thời gian anh trai tôi đi bộ đội có được cộng dồn vào thời gian đóng BHXH không?

Tính thời gian tham gia BHXH của cán bộ cấp xã có đảm nhiệm chức danh

Một bạn đọc ở Bình Lục (Hà Nam) hỏi: Tôi có thời gian giữ chức danh là Ủy viên UBND xã – Trưởng ban Văn hóa Thông tin tại xã Vũ Bản từ tháng 12/1994 đến tháng 07/1997. Đến tháng 07/1997, tôi chuyển công tác sang Đội Thi hành án huyện Bình Lục và tham gia BHXH đến nay. Tuy nhiên, thời gian công tác tại xã Vụ Bản của tôi không được thể hiện trên sổ BHXH, tôi muốn biết lý do tại sao?

Tính thời gian tham gia BHXH trước ngày 01/01/1995 đối với giáo viên mầm non

Một bạn đọc ở Di Linh (Lâm Đồng) hỏi: Từ tháng 11/1987 đến tháng 08/1989, tôi là giáo viên mầm non Trường Mẫu giáo Gung Ré (Xã Gung Ré, Huyện Di Linh, Tình Lâm Đồng). Từ tháng 09/1989 đến tháng 08/1990, theo học tại Trường Sư phạm Mầm non Đà Lạt. Từ tháng 09/1990 đến tháng 10/2003, là giáo viên Trường Mẫu giáo Tuổi Ngọc (có Quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo về việc xếp ngạch công chức, viên chức từ ngày 01/04/1993). Từ tháng 11/2003 đến tháng 09/2006, là giáo viên mẫu giáo Trường Tiểu học Kim Đồng (Huyện Di Linh). Từ tháng 10/2006 đến nay, là giáo viên Trường Mẫu giáo Gung Ré (Huyện Di Linh). Xin hỏi thời gian công tác từ tháng 11/1987 đến thời điểm có Quyết định tuyển dụng vào biên chế có được tính là thời gian tham gia BHXH không?

Xử lý trường hợp ủy quyền nhận BHXH 01 lần

Một bạn đọc hỏi: Tôi đang làm việc ở nước ngoài. Trước đó, tôi có thời gian dài làm việc trong nước, có tham gia BHXH và đủ điều kiện hưởng BHXH 01 lần. Vậy, tôi có được ủy quyền cho người khác nhận thay không?

Có thể cộng dồn đóng BHXH 15 năm trong 01 lần được không?

Bà Nguyễn Thị Hai (Thông Hòa, Cầu Kè, Trà Vinh) hỏi: Tôi sinh năm 1962, không nghề nghiệp, nay tôi muốn tham gia BHXH tự nguyện được không? Nếu được, tôi có thể đóng 01 lần cho số tiền cả 15 năm cộng dồn lại không? Như vậy, khi nào tôi sẽ được nhận lương hưu? Tôi chọn mức thu nhập 1.500.000 đồng/tháng làm mức đóng, tôi muốn đóng 01 lần 54.650.000 đồng luôn có được không?

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam