Thời gian và mức hưởng chế độ ốm đau với quân nhân trong lực lượng vũ trang

Anh Vũ Đức Hà ở Hà Nội hỏi: Thời gian và mức hưởng chế độ ốm đau đối với quân nhân được quy định như thế nào?

Mức hưởng chế độ ốm đau

Chị Lường Thị Thanh ở Điện Biên hỏi:

Đối tượng nào tham gia BHXH bắt buộc?

Chị Nguyễn Thúy Hà ở Bạc Liêu hỏi:

Có được ủy quyền cho người khác lĩnh lương hưu?

Bạn Nguyễn Hà Thanh ở Hà Nội hỏi: Tôi đang lĩnh lương hưu tại BHXH Quận Đống Đa và được chi trả trực tiếp tại UBND Phường. Hiện nay tôi chuẩn bị vào TP.Hồ Chí Minh thăm và ở chơi cùng con trai khoảng 04 tháng. Tôi có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu không?

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam