Thủ tục tham gia BHYT đối với người có công và thân nhân

Căn cứ Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/07/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân, người có công và thân nhân được hưởng ưu đãi khi tham gia BHYT.

Từ 01/07/2018: Tăng số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình

Để phù hợp với mức lương cơ sở mới, số tiền đóng BHYT theo hộ gia đình sẽ tăng thêm 6,923% so với mức hiện tại.

BHYT cho người khuyết tật: Chế độ và mức hưởng

Người khuyết tật thuộc đối tượng bảo trợ xã hội được Nhà nước cấp thẻ BHYT và quyền lợi cao nhất là hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo quy định.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam