Những nguyên tắc thực hiện BHYT

Hỏi: Theo quy định của pháp luật, BHYT được thực hiện trên nguyên tắc nào?

BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc

Hỏi: Quy định BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được quy định tại văn bản nào? Các khái niệm BHYT, BHYT toàn dân, Quỹ BHYT... được pháp luật BHYT quy định như thế nào?

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam