Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT như thế nào?

Nếu vì lý do khách quan, người tham gia BHYT chưa được hưởng quyền lợi theo chế độ BHYT, cơ quan BHXH sẽ thanh toán trực tiếp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT.

Cấp thẻ BHYT cho thân nhân binh sĩ được thực hiện như thế nào?

Bạn Hoàng Tuấn Anh ở Hải Dương hỏi: Tôi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự từ tháng 02/2016, được biết, thân nhân của tôi sẽ được cấp thẻ BHYT theo đối tượng thân nhân binh sĩ phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự. Nhưng đến nay thân nhân của tôi vẫn chưa được cấp thẻ BHYT. Xin hỏi việc cấp thẻ BHYT cho thân nhân binh sĩ được quy định như thế nào?

Tính thời gian tham gia BHYT liên tục đối với học sinh

Bạn Phạm Quỳnh Lê, ở Hải Phòng hỏi: Con tôi có thẻ BHYT của trẻ em dưới 06 tuổi, khi cháu vào lớp 1, gia đình tiếp tục mua thẻ BHYT học sinh cho cháu, vậy thời gian tham gia BHYT của đối tượng trẻ em dưới 06 tuổi của cháu có được cộng vào thời gian tham gia BHYT học sinh để tính thời điểm đủ 05 năm liên tục tham gia BHYT hay không?

Học sinh thuộc gia đình cận nghèo tham gia BHYT như thế nào?

Bạn Đoàn Hải Anh, ở Thái Bình hỏi: Học sinh, sinh viên thuộc gia đình cận nghèo hoặc gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình sẽ tham gia BHYT theo đối tượng hộ gia đình hay tham gia theo đối tượng học sinh, sinh viên? Mức đóng và quyền lợi hưởng BHYT ở các nhóm đối tượng này có gì khác nhau?

Thực hiện BHYT cho sinh viên năm học cuối như thế nào?

Bạn Phùng Anh Huy, ở TP.Hồ Chí Minh hỏi:

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam