Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT như thế nào?

Nếu vì lý do khách quan, người tham gia BHYT chưa được hưởng quyền lợi theo chế độ BHYT, cơ quan BHXH sẽ thanh toán trực tiếp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT.

Cấp thẻ BHYT cho thân nhân binh sĩ được thực hiện như thế nào?

Bạn Hoàng Tuấn Anh ở Hải Dương hỏi: Tôi nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự từ tháng 02/2016, được biết, thân nhân của tôi sẽ được cấp thẻ BHYT theo đối tượng thân nhân binh sĩ phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự. Nhưng đến nay thân nhân của tôi vẫn chưa được cấp thẻ BHYT. Xin hỏi việc cấp thẻ BHYT cho thân nhân binh sĩ được quy định như thế nào?

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam