BHXH Việt Nam: Ban hành Quy chế Quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH

Thay thế các quy định của tại Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 ban hành Quy chế Quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; Quyết định số 1270/QĐ-BHXH ngày 30/09/2019 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019; Quyết định số 22/QĐ-BHXH ngày 08/01/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý và cấp mã số số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019; Điểm 2 Công văn số 2888/BHXH-BT ngày 03/08/2018 về việc Hướng dẫn việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình, kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách và việc tham gia BHYT hộ gia đình, vừa qua, BHXH Việt Nam ban hành Quy chế Quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH (kèm theo Quyết định 515/QĐ-BHXH về Ban hành Quy chế Quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH của người tham gia BHXH, BHYT).

TTHC mới ban hành về BHYT đối với đối tượng trợ giúp xã hội, người có công với cách mạng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định số 516/QĐ-LĐTBXH ngày 12/05/2020 công bố thủ tục hành chính mới ban hành. Kèm theo Quyết định là chi tiết thủ tục hành chính về lập danh sách đối tượng tham gia BHYT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Hướng dẫn thanh toán BHYT đối với cơ sở khám, chữa bệnh liên doanh, liên kết

Phản hồi phản ánh của BHXH Việt Nam và một số đơn vị, địa phương về khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế hoạt động, tài chính, thanh toán BHYT của cơ sở khám, chữa bệnh được hình thành từ việc liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư, đặc biệt, là vấn đề xác định hình thức tổ chức của các cơ sở khám, chữa bệnh là tư nhân hay của Nhà nước, Bộ Y tế ra Công văn 2468/BYT-KH-TC.

Hướng dẫn điều kiện về thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu đối với người về hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế

Ngày 13/05/2020, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1491/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an nhân dân về việc Hướng dẫn thực hiện Công văn số 1562/LĐTBXH-BHXH ngày 06/05/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối tượng do BHXH Bộ Quốc phòng quản lý, thu và cấp thẻ BHYT

Một bạn đọc hỏi: Tôi có thân nhân đang công tác trong Quân đội, xin hỏi đối tượng nào sẽ do Bộ Quốc phòng quản lý, thu và cấp thẻ BHYT?

Hướng dẫn mới nhất về việc tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm An sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 - tiếp theo Công văn số 797/LĐTBXH-BHXH ngày 09/03/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cụ thể việc tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 04/05/2020.

TP.HCM: Thủ tục xác nhận danh sách NLĐ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ không lương do Covid-19

Để hướng dẫn thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, ngày 28/04/2020, BHXH TP.HCM ban hành Công văn số 906/BHXH-QLT.

Điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chưa ghi trong sổ BHXH

Thời gian qua, có một số doanh nghiệp phản ánh gặp vướng mắc khi thực hiện việc điều chỉnh chức danh nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam đã xin ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và nhận được hướng dẫn (tại Văn bản số 1398/LĐTBXH-ATLÐ ngày 28/04/2020, thay thế các Công văn số 1972/LĐTBXH-ATLĐ ngày 02/06/2016, Công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH ngày 17/11/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Hướng dẫn giải quyết điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi sai trong sổ BHXH)

Sửa đổi một số điều khoản về thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Ngày 17/04/2020, Bộ Y tế ban hành Công văn số 2146/BYT-BH về Hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính (tại Công văn số 4849/BTC-HCSN ngày 21/04/2020 về việc tham gia Dự thảo Công văn hướng dẫn thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT liên quan đến dịch bệnh Covid-19), ngày 24/04/2020, Bộ Y tế tiếp tục ra Công văn số 2276/BYT-BH.

Thanh toán chi phí KCB BHYT cho người có thẻ BHYT trong thời gian cách ly y tế tập trung

Để hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với người có thẻ BHYT trong thời gian cách ly y tế tập trung và một số trường hợp khác trong thời gian dịch bệnh do Covid-19, vừa qua, Bộ Y tế có Công văn số 2146/BYT-BH ngày 17/04/2020 gửi BHXH Việt Nam; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Y tế các bộ, ngành.

10 dịch vụ công cơ bản liên quan đến BHXH, BHYT được thực hiện trực tuyến

Một bạn đọc hỏi: Tôi muốn tìm hiểu về các dịch công trực tuyến liên quan đến BHXH, BHYT tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn?

Các mức phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHTN từ 15/4/2020

Hôm nay, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/03/2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chính thức có hiệu lực, theo đó, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì bị xử phạt theo hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Gia hạn thẻ BHYT, nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN theo hình thức trực tuyến

Một bạn đọc hỏi: Được biết, hiện người tham gia có thể nộp tiền gia hạn thẻ BHYT, đóng tiếp tiền BHXH tự nguyện theo hình thức trực tuyến, xin cho biết rõ hơn về hình thức này?

Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 làm gì để được tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất?

Một bạn đọc ở Hà Nội hỏi: Tôi muốn tìm hiểu về thủ tục tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Chi trả gộp 02 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 04, 05/2020 giảm thiểu tiếp xúc, phòng tránh Covid-19

Hướng dẫn bổ sung nội dung thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 04, 05/2020 qua hệ thống Bưu điện, ngày 30/03/2020, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1020/BHXH/TCKT; theo đó, lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 04, 05/2020 sẽ chi trả vào cùng 01 kỳ nhằm tránh tụ tập đông người trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH từ ngày 15/04/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/04/2020, về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Riêng về BHXH, BHTN, Nghị định 28/2020/NĐ-CP dành 03 Điều, từ Điều 38 – 40, để quy định mức xử phạt, cũng như biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam