Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT như thế nào?

Nếu vì lý do khách quan, người tham gia BHYT chưa được hưởng quyền lợi theo chế độ BHYT, cơ quan BHXH sẽ thanh toán trực tiếp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam