BHYT cho đối tượng học viên công an nhân dân

Theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, đối tượng học viên công an nhân dân sẽ được cấp thẻ BHYT do ngân sách nhà nước đóng với mức hưởng là 100% chi phí khám, chữa bệnh.

Chế độ BHXH với Đại biểu HĐND các cấp không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

Hướng dẫn một số Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, tháng 05/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1700/LĐTBXH-BHXH về thực hiện chế độ BHXH đối với đại biểu HĐND các cấp không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam