Giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động trường hợp hưởng BHXH 01 lần

01 trong 18 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cập nhật lên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính theo Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là thủ tục Giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động trường hợp hưởng BHXH 01 lần. So với trước đây, thủ tục hành chính này bổ sung một số nội dung về yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Thực hiện thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH

Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng là công dân Việt Nam; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có nguyện vọng được hưởng BHXH ở nơi cư trú mới cần làm đơn gửi cơ quan BHXH nơi đang hưởng.

Trường hợp con lai có được cấp thẻ BHYT miễn phí cho trẻ dưới 06 tuổi không?

Bạn đọc từ email thiduchung@gmail.com hỏi: Tôi là người Việt Nam kết hôn với chồng người Mỹ. Hộ khẩu của tôi ở TP.Hà Nội, con tôi sinh ở Việt Nam, giấy khai sinh của bé được UBND phường cấp. Con tôi mang quốc tịch Mỹ nhưng đang ở cùng với tôi tại địa chỉ thường trú như trong hộ khẩu. Xin hỏi trường hợp của con tôi có được cấp thẻ BHYT miễn phí cho trẻ em dưới 06 tuổi không?

Lao động nữ mang thai hộ khi sinh con làm gì để được hưởng chế độ thai sản?

Lao động nữ mang thai hộ là công dân Việt Nam, lao động nữ mang thai hộ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam muốn được hưởng chế độ thai sản phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con; trường hợp lao động nữ mang thai hộ sinh con đã đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH bắt buộc từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Vậy, lao động nữ mang thai hộ khi sinh con cần làm những thủ tục gì để được hưởng chế độ thai sản?

Có cần đổi lại thẻ BHYT chỉ ghi năm sinh không?

Bạn đọc từ email nguyenhai0302@gmail.com hỏi: Trường hợp thẻ BHYT chỉ ghi năm sinh không ghi ngày, tháng sinh có phải đổi lại không? Nếu phải đổi lại thì cần làm những thủ tục gì?

Từ 01/07/2019: Trợ cấp thai sản tăng theo mức tăng của lương cơ sở

Theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH năm 2014, bất cứ ai tham gia BHXH bắt buộc đều được hưởng chế độ thai sản khi sinh con. Tuy nhiên, lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh mới được nhận khoản tiền này. Bắt đầu từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng thay vì 1,39 triệu đồng; do đó, trợ cấp thai sản tăng theo.

Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai, lao động nữ mang thai hộ khi khám thai, sẩy thai nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai

“Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai, lao động nữ mang thai hộ khi khám thai, sẩy thai, nạo hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai” là 01 trong 18 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cập nhật lên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính theo Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là thủ tục Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi. So với trước đây, thủ tục hành chính này bổ sung một số nội dung về cách thức thực hiện, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Hướng dẫn thực hiện BHXH, BHYT đối với lực lượng Công an viên

Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Yên Bái gửi tới Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan đề nghị Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn giải quyết việc thực hiện BHXH, BHYT đối với lực lượng Công an viên theo Pháp lệnh Công an xã năm 2008, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã.

Cộng nối thời gian công tác trong Quân đội để điều chỉnh chế độ hưu trí

Một bạn đọc hỏi: Tôi có thời gian công tác trong Quân đội từ tháng 02/1975 đến tháng 09/1981; sau đó, phục viên về địa phương và đã hưởng trợ cấp 01 lần theo Quyết định số 1807/QĐ-BTL ngày 29/12/2009 của Chính ủy Quân khu 7 về việc trợ cấp 01 lần đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Từ tháng 06/1997 đến tháng 12/2017, tôi tham gia công tác tại xã và nghỉ hưởng chế độ hưu trí. Sau khi hưởng chế độ hưu trí, tôi đã nộp lại số tiền hưởng trợ cấp 01 lần (theo Quyết định số 1958/QĐ-BTL ngày 16/08/2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về việc thu hồi Quyết định hưởng chế độ và số tiền trợ cấp một lần kèm Phiếu thu tiền). Xin hỏi, trường hợp của tôi có được cộng nối thời gian công tác trong Quân đội để điều chỉnh chế độ hưu trí không?

Có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH để đổi thẻ BHYT

Bạn đọc từ email nhukieu168@gmail.com hỏi: Con tôi thuộc đối tượng được cấp thẻ thân nhân công an. Trong quá trình sử dụng, thẻ BHYT bị mờ, không nhìn rõ mã thẻ nên tôi liên hệ với cơ quan BHXH để đổi thẻ. Tuy nhiên, tôi nhận được yêu cầu phải qua hệ thống Bưu điện nộp hồ sơ cấp lại. Cho hỏi, mọi giao dịch cấp lại thẻ BHYT cho người dân không được nộp trực tiếp tại bộ phận “một cửa” cơ quan BHXH phải không?

Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi

01 trong 18 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cập nhật lên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính theo Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là thủ tục Hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi. So với trước, thủ tục hành chính này bổ sung một số nội dung về cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Mã số BHXH được cấp như thế nào?

Có hiệu lực từ ngày 01/04/2019, Quy chế Quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT (ban hành kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019) quy định việc quản lý, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT trong toàn ngành BHXH Việt Nam và cập nhật biến động người tham gia theo cơ sở dữ liệu hộ gia đình.

Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam

Tại Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về 18 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có 01 thủ tục hành chính mới là thủ tục “Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam”.

Quân nhân chuyên nghiệp đã phục viên có thuộc diện được Ngân sách nhà nước mua BHYT không?

Bạn Trương Quyết Thắng, địa chỉ email truongquyetthang1968@gmail.com, gửi câu hỏi về Tạp chí BHXH: Tôi thi hành nghĩa vụ quân sự tháng 02/1987, công tác tại Cơ quan chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định, sau đó chuyển thành quân nhân chuyên nghiệp đến tháng 10/1993 thì phục viên về địa phương. Vậy, tôi có thuộc diện được Ngân sách nhà nước mua BHYT không?

Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con, người chồng khi lao động nữ mang thai hộ sinh con

Hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con, người chồng khi lao động nữ mang thai hộ sinh con là 01 trong 18 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cập nhật lên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính theo Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bao nhiêu ngày sau khi nộp tiền thì được nhận thẻ BHYT mới?

Bạn đọc từ email pctgiaothuy@gmail.com hỏi: Xin hỏi, nếu đã nộp tiền BHYT tự nguyện (mua tiếp tục), thì đến ngày nào tôi mới nhận được thẻ BHYT mới? Trường hợp người quen của tôi thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì quyền lợi BHYT tính như thế nào?

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam